МИГРАЦИЯ КЪМ ОБЛАКА

Осигурете си плавна миграция на вашата локална инфраструктура 

(on-premises) към облака с LIREX Cloud Migration Service.

С услугата на LIREX Cloud Migration Service можете да изберете между пълна облачна миграция или хибридна среда в зависимост от вашите конкретни потребности и изисквания, както и спрямо наличните приложения и услуги.

Пълна облачна миграция

Мигрирате на 100% всички приложения и услуги в облака, когато предпочитате да използвате изцяло облачните ресурси без да зависите от локалния дейта център. С пълната облачна миграция сте по-гъвкави, имате възможност за скалируемост и ефективност на ресурсите.

Хибридна среда

Използвате потенциала, както на облачните ресурси, така и на локалния дейта център и се възползвате от по-голяма гъвкавост и контрол върху разпределението на ресурсите. При хибридния модел на миграция можете да запазите част от данните или приложенията във вътрешния си център и да ги свържете с тези, които сте мигрирали към облака.

С услугата на LIREX можете да изберете между пълна облачна миграция или хибридна среда в зависимост от вашите конкретни потребности и изисквания, както и спрямо наличните приложения и услуги.

Пълна облачна миграция

Мигрирате на 100% всички приложения и услуги в облака, когато предпочитате да използвате изцяло облачните ресурси без да зависите от локалния дейта център. С пълната облачна миграция сте по-гъвкави, имате възможност за скалируемост и ефективност на ресурсите.

Хибридна среда

МИзползвате потенциала, както на облачните ресурси, така и на локалния дейта център и се възползвате от по-голяма гъвкавост и контрол върху разпределението на ресурсите. При хибридния модел на миграция можете да запазите част от данните или приложенията във вътрешния си център и да ги свържете с тези, които сте мигрирали към облака.

С УСЛУГАТА МИГРАЦИЯ КЪМ ОБЛАКА

Оптимизирате разходите за хардуер, поддръжка и управление на собствената инфраструктура.

Интегрирате и мигрирате гладко и с минимални прекъсвания съществуващите системи, данни, или специфични бизнес приложения.

Получавате висока сигурност и конфиденциалност на данните съобразени със законовите изисквания и вътрешните ви политики.

Контролирате и управлявате своята хибридна среда от облачни и локални ресурси чрез единно решение.

Бързо и лесно можете да скалирате ресурсите си спрямо нуждите или текущите изискванията на вашия бизнес.

С УСЛУГАТА МИГРАЦИЯ КЪМ ОБЛАКА

Оптимизирате разходите за хардуер, поддръжка и управление на собствената инфраструктура.

Интегрирате и мигрирате гладко и с минимални прекъсвания съществуващите системи, данни, или специфични бизнес приложения.

Получавате висока сигурност и конфиденциалност на данните съобразени със законовите изисквания и вътрешните ви политики.

Контролирате и управлявате своята хибридна среда от облачни и локални ресурси чрез единно решение.

Бързо и лесно можете да скалирате ресурсите си спрямо нуждите или текущите изискванията на вашия бизнес.

ПРЕДИМСТВА

Гъвкавост и мащабируемост
Лесно и в реално време адаптирате инфраструктурата към нуждите си.

Оптимизация на разходите
Като оптимизирате съществуваща инфраструктурата, съкращавате излишни разходи и постигате по-голяма ефективност.

Интеграция
Имате възможност да интегрирате съществуващи системи и приложения в облака и да създадете ефективна и еднородна информационна среда.

Достъпност и надеждност
Получавате висока надеждност, критична за непрекъснатата работа и сигурността на данните.

Бърза разработка 
и доставка на приложения
Внедрявате бързо иновативни решения и приложения, които ви превръщат в конкурентен играч.

Подобрена сигурност
Получавате високи стандарти за сигурност, които предоставят защита на данните и ресурсите на вашата организация.

Процес на миграция към облака с екипа на LIREX

За гарантиране на висока бизнес непрекъснатост на дейността на вашата организация, екипът на LIREX по миграция към облака внимателно планира, координира и тества изпълнението.

Готовност за миграция към облака

Преди трансфера анализираме наличната инфраструктура, приложенията и данните, за да определим дали може да постигнете бизнес целите си чрез облака. Изготвяме “Roll-back” план в случай на непредвидима несъвместимост на мигрираните данни и приложения с облачната среда в работен режим.

Планиране и координиране на миграция към облака

В сътрудничество с клиента планираме и изготвяме план за изпълнение и управление на процеса по миграция, за да осигурим безпроблемно преминаване на данните в облака.

Миграция на данни и приложения

Мигрираме приложенията и данните от локалната инфраструктура в облака ефективно, сигурно и по мащабируем начин.

Тестване и верификация

Експертният екип на LIREX извършва тестването като прави изчерпателни функционални проверки и тестове, гарантирайки гладък и непрекъснат преход на бизнес приложенията и данните към облачната среда.

Оптимизация и поддръжка

LIREX може да предостави редовно обновление и оптимизация на ресурсите, както и да осигури техническа поддръжка като последващ етап на миграцията към облака.

Процес на миграция към облака с екипа на LIREX

За гарантиране на висока бизнес-непрекъснатост на дейността на вашата организация, екипът по миграция към облака на LIREX внимателно планира, координира и тества изпълнението.

Готовност за миграция към облака

Преди трансфера анализираме наличната инфраструктура, приложенията и данните, за да определим дали може да постигнете бизнес целите си чрез облака. Изготвяме “Roll-back” план в случай на непредвидима несъвместимост на мигрираните данни и приложения с облачната среда в работен режим.

Планиране и координиране на миграция към облака

В сътрудничество с клиента планираме и изготвяме план за изпълнение и управление на процеса по миграция, за да осигурим безпроблемно преминаване на данните в облака.

Миграция на данни и приложения

приложенията и данните мигрираме от локалната инфраструктура в облака ефективно, сигурно и по мащабируем начин.

Тестване и верификация

Експертният екип на LIREX извършва тестването като прави изчерпателни функционални проверки и тестове, гарантирайки гладък и непрекъснат преход на бизнес приложенията и данните в облачната среда.

Оптимизация и поддръжка

LIREX може да предостави редовно обновление и оптимизация на ресурсите, както и да осигури техническа поддръжка като последващ етап на миграцията към облака.

Кой може да се възползва от услугата?

Всяка компания, която има нужда да премине към облака, за да:

  • интегрира множество хардуерни и софтуерни системи.
  • търси оптимизирано и лесно за управление решение.
  • желае да намали инвестиционните си разходи и да има достъп до иновативни технологии.
  • нуждае се от висока сигурност и конфиденциалност на данните заради регулации и вътрешни политики.
  • има нужда от мащабируемост за бърз растеж или пък намаляване на инфраструктурата според нуждите си.
  • иска да опрости ИТ инфраструктурата си.

Услугата Миграция към облака е естествено продължение на услугата Cloud Readiness Assessment Service, и се предлага както като еднократна услуга, така и като дългосрочен многоетапен процес по мигриране включващ различни ИТ ресурси.

Услугата Миграция към облака е естествено продължение на услугата Cloud Readiness Assessment Service, и се предлага както като еднократна услуга, така и като дългосрочен многоетапен процес по мигриране включващ различни ИТ ресурси.

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване