Регулирайте лесно и ефективно достъпа на всеки човек, използвайки най-подходящите пропускателни устройства.

Контрол на достъп – какво получавате?

Безкомпромисна сигурност

Гъвкавост

Уеб справки на работното време

Интеграция с други системи за сигурност

Специален режим на работа в случай на аварии

Допълнителни персонализирани функции, съобразени с вашите нужди

Съвременна и надеждна система за контрол на достъп

Системата за контрол на достъп управлява пропускателния режим, както до даден обект, така и вътре в самия него. Може да бъде изградена в различни обекти като офиси, производствени площадки, различни правителствени сгради и много други. Решението на LIREX може да контролира достъпа на всеки човек до отделни помещения, включвайки различни пропускателни устройства, като турникети и бариери.

Превенцията е съществена стъпка при гарантиране на сигурността – системата позволява гъвкаво разпределение на правата за достъп, които могат да се предоставят индивидуално или на група хора. Целта е всеки да получи достъп до конкретни помещения или локации, според административните си задължения.

poruska_white_4_lirex
Система за Контрол на достъп и Софтуер за управление на работното време

Съвременна и надеждна система за контрол на достъп

Системата за контрол на достъп управлява пропускателния режим, както до даден обект, така и вътре в самия него. Може да бъде изградена в различни обекти като офиси, производствени площадки, различни правителствени сгради и много други. Решението на LIREX може да контролира достъпа на всеки човек до отделни помещения, включвайки различни пропускателни устройства, като турникети и бариери.

Превенцията е съществена стъпка при гарантиране на сигурността – системата позволява гъвкаво разпределение на правата за достъп, които могат да се предоставят индивидуално или на група хора. Целта е всеки да получи достъп до конкретни помещения или локации, според административните си задължения.

poruska_white_4_lirex
Система за Контрол на достъп и Софтуер за управление на работното време
Система за Контрол на достъп и Софтуер за управление на работното време

Съвременна и надеждна система за контрол на достъп

Системата за контрол на достъп управлява пропускателния режим, както до даден обект, така и вътре в самия него. Може да бъде изградена в различни обекти като офиси, производствени площадки, различни правителствени сгради и много други. Решението на LIREX може да контролира достъпа на всеки човек до отделни помещения, включвайки различни пропускателни устройства, като турникети и бариери.

Превенцията е съществена стъпка при гарантиране на сигурността – системата позволява гъвкаво разпределение на правата за достъп, които могат да се предоставят индивидуално или на група хора. Целта е всеки да получи достъп до конкретни помещения или локации, според административните си задължения.

poruska_white_4_lirex
Система за Контрол на достъп и Софтуер за управление на работното време

Повишаване на ефективността

Често срещан проблем при осигуряване на физическата сигурност е субективния подход. Ключови предимства на автоматизирания контрол на достъп са обективна преценка за разрешаване на преминаванията, 24/7 режим на работа и повишаване ефективността на служителите по сигурността.

При избора на устройства за реализация на цялостно решение, ние се ръководим от особеностите на обекта, специфичните изисквания и възможности на клиента. Познавайки предимствата в решенията на водещите производители в сферата на контрол на достъп и персоналната идентификация, предлагаме оптималната конфигурация с възможно най-добри параметри при конкретните условия. Системата ни е проектирана и изградена, така че да позволи лесно разширяване с включване на нови обекти, локации, контролни точки и устройства.

Контрол на достъп и управление на работното време

Спазването на работното време е друг обичаен казус за всяка организация. Съхранените данни за преминавания, позволяват ефективен контрол на закъсненията, отчитане на присъственото време и калкулация на извънреден труд.

В допълнение към обичайните функционалности за такъв тип решения, Системата за контрол на достъп, разработена от Лирекс позволява на компании, ползващи или предоставящи транспортно обслужване да управляват вътрешната си логистика, като планират транспортни посещения, управляват реда на влизане и процеса на последваща обработка. Обобщените данни позволяват да откриете критичните точки, които водят до забавяне, така че да изберете подход за оптимизация и намаляване на времето на престой на превозните средства, респективно и на свързаните с това разходи.

Система за Контрол на достъп и Софтуер за управление на работното време

Справки и интеграции

Системата предоставя информираност в реално време и голям набор от различни типове.

За постигане на най-високо ниво на сигурност, системата за контрол на достъп предоставя възможности за интеграция с други решения за физическа сигурност (видеонаблюдение, оповестяване при пожар и др). Чрез изграждане на интегрирани системи за физическа сигурност се постига изключително високо ниво на защита и информираност.

При планиране и изграждане на системи за контрол на достъп и управление на работното време, вземаме предвид специфичните нужди и особености на всеки обект. Нашите решения гарантират сигурна мрежа, която отговаря на вашите настоящи и бъдещи нужди! Ние ще ви помогнем да изберете най-подходящото решение за вашия бизнес!

 

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване