Регулирайте лесно и ефективно достъпа на всеки човек, използвайки най-подходящите пропускателни устройства.

Контрол на достъп – какво получавате?

Безкомпромисна сигурност

Гъвкавост

Уеб справки на работното време

Интеграция с други системи за сигурност

Специален режим на работа в случай на аварии

Допълнителни персонализирани функции, съобразени с вашите нужди

Съвременна и надеждна система за контрол на достъп

Системата за контрол на достъп управлява пропускателния режим, както до даден обект, така и вътре в самия него. Може да бъде изградена в различни обекти като офиси, производствени площадки, различни правителствени сгради и много други. Решението на LIREX може да контролира достъпа на всеки човек до отделни помещения, включвайки различни пропускателни устройства, като турникети и бариери.

Превенцията е съществена стъпка при гарантиране на сигурността – системата позволява гъвкаво разпределение на правата за достъп, които могат да се предоставят индивидуално или на група хора. Целта е всеки да получи достъп до конкретни помещения или локации, според административните си задължения.

poruska_white_4_lirex
Система за Контрол на достъп и Софтуер за управление на работното време

Съвременна и надеждна система за контрол на достъп

Системата за контрол на достъп управлява пропускателния режим, както до даден обект, така и вътре в самия него. Може да бъде изградена в различни обекти като офиси, производствени площадки, различни правителствени сгради и много други. Решението на LIREX може да контролира достъпа на всеки човек до отделни помещения, включвайки различни пропускателни устройства, като турникети и бариери.

Превенцията е съществена стъпка при гарантиране на сигурността – системата позволява гъвкаво разпределение на правата за достъп, които могат да се предоставят индивидуално или на група хора. Целта е всеки да получи достъп до конкретни помещения или локации, според административните си задължения.

poruska_white_4_lirex
Система за Контрол на достъп и Софтуер за управление на работното време
Система за Контрол на достъп и Софтуер за управление на работното време

Съвременна и надеждна система за контрол на достъп

Системата за контрол на достъп управлява пропускателния режим, както до даден обект, така и вътре в самия него. Може да бъде изградена в различни обекти като офиси, производствени площадки, различни правителствени сгради и много други. Решението на LIREX може да контролира достъпа на всеки човек до отделни помещения, включвайки различни пропускателни устройства, като турникети и бариери.

Превенцията е съществена стъпка при гарантиране на сигурността – системата позволява гъвкаво разпределение на правата за достъп, които могат да се предоставят индивидуално или на група хора. Целта е всеки да получи достъп до конкретни помещения или локации, според административните си задължения.

poruska_white_4_lirex
Система за Контрол на достъп и Софтуер за управление на работното време

Повишаване на ефективността

Често срещан проблем при осигуряване на физическата сигурност е субективния подход. Ключови предимства на автоматизирания контрол на достъп са обективна преценка за разрешаване на преминаванията, 24/7 режим на работа и повишаване ефективността на служителите по сигурността.

При избора на устройства за реализация на цялостно решение, ние се ръководим от особеностите на обекта, специфичните изисквания и възможности на клиента. Познавайки предимствата в решенията на водещите производители в сферата на контрол на достъп и персоналната идентификация, предлагаме оптималната конфигурация с възможно най-добри параметри при конкретните условия. Системата ни е проектирана и изградена, така че да позволи лесно разширяване с включване на нови обекти, локации, контролни точки и устройства.

Контрол на достъп и управление на работното време

Спазването на работното време е друг обичаен казус за всяка организация. Съхранените данни за преминавания, позволяват ефективен контрол на закъсненията, отчитане на присъственото време и калкулация на извънреден труд.

В допълнение към обичайните функционалности за такъв тип решения, Системата за контрол на достъп, разработена от Лирекс позволява на компании, ползващи или предоставящи транспортно обслужване да управляват вътрешната си логистика, като планират транспортни посещения, управляват реда на влизане и процеса на последваща обработка. Обобщените данни позволяват да откриете критичните точки, които водят до забавяне, така че да изберете подход за оптимизация и намаляване на времето на престой на превозните средства, респективно и на свързаните с това разходи.

Система за Контрол на достъп и Софтуер за управление на работното време

Справки и интеграции

Системата предоставя информираност в реално време и голям набор от различни типове.

За постигане на най-високо ниво на сигурност, системата за контрол на достъп предоставя възможности за интеграция с други решения за физическа сигурност (видеонаблюдение, оповестяване при пожар и др). Чрез изграждане на интегрирани системи за физическа сигурност се постига изключително високо ниво на защита и информираност.

poruska_white_4_lirex

Системата за контрол на достъп и управление на работно време на LIREX ACS използва набор от мобилни, RFID карти или други AI технологии, които са удобни, рентабилни, сигурни, гъвкави и могат лесно да бъдат интегрирани в комплексни бизнес платформи.

incorporates mobile access credentials

Мобилни идентификатори

LIREX ACS позволява използването на универсални и преносими мобилни идентификатори, под формата на виртуални карти за достъп, които могат  бързо и лесно да бъдат конфигурирани на мобилни устройства с Android и iOS операционни системи. Използването на виртуални карти за достъп предоставя гъвкави възможности за преминаване в различни режими за идентификация, включително чрез двуфакторна автентикация с използване на биометрични данни.

Предимство при използването им е подобряване на сигурността, намаляване риска от злоупотреба или загуба на физически пропуски, както и оптимизиране на времето за издаване и назначаване на идентификатор за физически контрол на достъп. Всяка организация може да персонализира идентификаторите, които са адаптирани към вътрешните правила за физическа сигурност и специфичните ѝ потребности, като служителите получават различни нива на достъп и разрешения.

Мобилните идентификатори са финансово изгодни, тъй като не изискват специално оборудване или инфраструктура и могат да бъдат успешно интегрирани с други бизнес системи.

Предимства за вашия бизнес от LIREX ACS

Оперативна ефективност

Над половината от оперативните разходи за управление на безконтактни пропуски и физически карти са свързани с отпечатването, персонализирането и разпространението им.

С използване на решението LIREX ACS значително намалявате тези разходи, като имате възможност централизирано да създавате, управлявате, отменяте права, което спестява време и усилия при управлението на идентификатори за контролиране на достъп.

По-висока сигурност

Използването на мобилни идентификатори ви осигурява възможност за въвеждане на двуфакторна автентикация – потребителите се идентифицират

веднъж с идентификатора и втори път с мобилно устройство с биометричните си данни (или ПИН код).Това допринася за по-високо ниво на сигурност, тъй като потребителските данни се съхраняват в криптиран вид и за да бъде променен идентификатора, ще е необходим и физически достъп за декриптиране на данните записани в устройството. LIREX ACS използва усъвършенствана технология, за да свърже всеки мобилен идентификатор с устройството и да защити данните от ядрото до периферията.

Гъвкавост и скалируемост

Мобилните идентификатори са универсални, лесни за интегриране и се конфигурират интуитивно.

Те са скалируеми, тъй като могат да бъдат използвани от различни по големина организации, от единичен достъп до голям брой потребители в производства и учебни заведения без значение от броя на включените устройства в системата за контрол на достъп

Потребителско изживяване

Решението LIREX ACS предоставя интуитивни web-базирани функции, достъпни от всяка работна станция и мобилно устройство,

с което се осигурява безпроблемно и ефективно управление на мобилни идентификатори.

Екосъобразен зелен продукт

LIREX ACS намалява въглеродния отпечатък и спестява ресурси, които в реална среда биха повлияли отрицателно върху околната среда​.

Системата за контрол на достъпа може да е от полза за всяка организация, която трябва да засили мерките си за сигурност и/или да управлява работното време ефективно.

Индустрии, използващи мобилен достъп:

Правителствени и държавни агенции, образователни институции, търговски организации (големи и производствени предприятия, търговия на дребно – складове), финансови институции.

При планиране и изграждане на системи за контрол на достъп и управление на работното време, вземаме предвид специфичните нужди и особености на всеки обект. Нашите решения гарантират сигурна мрежа, която отговаря на вашите настоящи и бъдещи нужди! Ние ще ви помогнем да изберете най-подходящото решение за вашия бизнес!

 

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване