Специалист ИТ технологии (стажантска програма)

Компаниите LIREX COM (LIREX BG, LIREX BS, LIREX ST, LIREX High Tech) са водещи в областта на информационните и комуникационни технологии в България вече повече от 30 години. Ние предлагаме консултантски и аутсорсинг услуги, цялостно проектиране, изграждане и поддържане на ИКТ решения и системи. Предоставяме на нашите клиенти и поддръжка на софтуер, компютърна, мрежова и офис техника.

Нашата мисия е да помагаме на клиентите да постигат своите цели като овладяваме и успешно прилагаме иновативни технологии и услуги. 

За нашата стажантска програма търсим млади, амбициозни и мотивирани бъдещи професионалисти с интереси в областта на информационните технологии и с желание за започване на кариера в утвърдена българска ИТ компания.

В LIREX ще имате възможност:

 • да участвате в разнообразни, предизвикателни и отговорни задачи;
 • да се обучавате от едни от най-добрите специалисти в ИТ сектора;
 • да приложите наученото в курсове и университет на практика;
 • да придобиете практически умения за работа в динамична корпоративна среда;
 • да получите своевременна полезна обратна връзка и персонална оценка на представянето си;
 • да получите възнаграждение и сертификат за периода на стажа;
 • да започнете за работа в компанията при отлично представяне.

Професионалистите на LIREX, които ще бъдат ментори на стажантска програма, очакват от Вас: 

 • да имате мотивация и желание да учите, професионално да се развивате и волята да защитите това на практика;
 • да имате интереси в областта на Windows и Linux операционни системи;
 • да притежавате аналитично мислене (или да искате да го развиете);
 • да владеете английски език;
 • да приемате работни предизвикателства;
 • да покажете инициативност и гъвкавост;
 • да умеете да комуникирате толерантно и с разбиране в екип;
 • да бъдете прецизни, организирани и отговорни към постигане на заложените цели.

Продължителност на стажа: 1 месец, по 4 часа на ден

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV на jobs@lirex.bg

 

За актуални дати и локация на Стажантски програми в Лирекс, моля информирайте се на страницата ни Кариера в Lirex.

Нашата компания приветства и разглежда в детайли всяка постъпила кандидатура.

Ние като компания се ангажираме, във всички етапи на нашия процес по подбор, да се отнасяме справедливо с кандидатите, като оценяваме само техните лични и професионални компетенции. Не допускаме дискриминация по раса, национален, етнически и социален произход, пол, възраст, физически и семеен статус, религия, сексуална ориентация, полово самоопределение, членство в обществени и неправителствени организации или друг незаконен критерий, съгласно приложимия в страната закон.

Подборът в компанията включва: подбор по автобиография (за всички кандидати), интервю (за избрани по CV кандидати) и обратна връзка (към всички кандидати). За определени обяви/позиции може да се включи (преди, по време или след интервю) изпълнението на набор от професионални задачи и/или въпросници.

Предоставянето на личните данни от страна на кандидатите е доброволно. Тяхното обработване и съхранение се извършва само и единствено във връзка с подбора и в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 в законоустановения 6-месечен срок. При съгласие от страна на кандидат, може да се договори последващ срок на съхранение и обработване на личните му данни, само и единствено във връзка с други подбори в компанията. Във всеки момент всеки кандидат може да получи достъп до личните си данни и да оттегли съгласието си във връзка с по-горното.

Ние се грижим да управляваме съхранението и обработването на лични данни, за да запазим тяхната цялостност, наличност и конфиденциалност.

Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка след приключване на подбора.

Ако имате въпроси, свързани с поставените изисквания и/или условия в обявата и/или с процеса за подбор, можете да се свържете с нас на jobs@lirex.bg.