Облакът е платформа за всички, накарайте го да работи оптимално за вас

Предимствата на Cloud услугите, предоставяни от Lirex

Персонализирано решение 

Нашите експерти ще отделят време да разберат вашите конкретни бизнес цели и нужди, за да ви предложат най-подходящото решение, изцяло съобразено с тях.

Гъвкавост 

Използването на облачна среда повишава гъвкавостта на вашия бизнес и отваря нови възможности за развитие и оптимизация.

Намаляване на IT разходите

Плащате само това, което използвате.

Висока сигурност и защита на данните и системите

Ще ви помогнем да дефинирате правилно отговорностите за киберсигурността в облака и да предприемете нужните мерки.

Business Drivers

Percentage saying the following business demands are driving or would drive their organization toward the adoption of more cloud systems or a hybrid cloud architecture

 

Cloud услуги и инфраструктура
LirexBrand_Elements
Source: Harvard Business Review Analytic Services Survey, February 2017

Облачната инфраструктура се имплементира вече не само поради тактически причини като спестявания и еластичност на инфраструктурата.

Решението става все по-стратегическо и е свързано с възможности за постигане на подвижност и бързина на цялата организация, както и постигането на по-добро преживяване от страна на потребители и клиенти, по-голяма възможност за обработка на данни и ускорение на иновациите.

Възможностите на облака, в комбинация с непрестанно развиващите се възможности от IoT, Artificial Intelligence, Blockchain са предпоставка за необятни възможности.
Облакът също така дава възможност на нови компании да стартират и да се разрастват по-бързо, както и да намали първоначалния риск и разходи, свързани със собствена инфраструктура. Появиха се вече „родени в облака“ компании.

Преминаването към облака, не е просто да се вземат старите процеси и да се прехвърлят в друга локация, а е възможност за редизайн, оптимизации и нови възможности.

Ние в Lirex, разбираме вашата цел и ви подпомагаме в постигането на стратегическите инициативи с оптималните ИТ решения. Консултантският ни подход е и тясно обвързан с дефинирането на предизвикателствата, пред които сте изправени в облака, като например:

Основни възможности, които дава облака и които помагат за справяне с изброените предизвикателства, са:

Pay as you gо and achieve lower TCO

Използването на подходящите и точните за вашите нужди ресурси и услуги и възможностите за плащане само на употребеното са едни от основните начини за намаляване на разходите.

Easy and fast scale-out, scale-in

Възможността лесно и бързо да се адаптират инстанциите на приложенията според натоварването им, така че да се обезпечат пиковите натоварвания, без необходимост от постоянно поддържане на голям капацитет. Проектираните, или пригодените да се възползват от облачната философията приложения позволяват това.

 Cloud-native apps and cloud-natie services

Създадените за и в облака приложения се оживяват светкавично.

решения и услуги в категорията 

Оценка на готовността за работа в облак

Оценка и анализ на съществуващата локална ИТ инфраструктура (on-premises), услуги, приложения и данни преди миграция в облака.

Миграция към облака

Пълна услуга, включваща дизайн, планиране и миграция на данни, услуги и приложения.

Оптимизиране на работата на приложенията в облака

Възползвайте се максимално от възможностите, които облака дава като scale-in/scale-out, управление на натовареността и др.

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване