Първокласна защита за вашите физически обекти

Нашите конкурентни предимства

Консултантски подход

Експертите на LIREX ще ви помогнат при избора на най-подходящата стратегия за изграждане на подходяща система за физическа сигурност.

Индивидуално отношение

Нашите експерти ще отделят време да разберат вашите конкретни бизнес цели и нужди, за да ви предложат най-подходящото решение, изцяло съобразено с тях.

Дългогодишна експертиза

Съчетаваме добрите практики с експертен опит и съобразяваме решението с очакваното развитие на вашия бизнес, за да постигнем оптимално ниво на надеждност и сигурност.

poruska_blue_4_lirex
poruska_blue_4_lirex
poruska_blue_4_lirex
image_1_sig_fiz_obekti_lirex

Системи за физическа сигурност

Системите за физическата сигурност са предназначени да предоставят визия и контроли за достъпа до обекти, съоръжения, оборудване и ресурси. С това спомагат за защитата на персонала и собствеността на организациите. В областта на физическата сигурност има множество стандарти и изисквания, на които организациите трябва да отговарят, но няма стандартни решения, които да покриват изцяло или оптимално индивидуалните особености и изисквания на всяка една организация.

Често се пропуска, така важната централизирана видимост, която респективно предоставя увереност, че интегрираната физическа сигурност:

Функционира ефективно и може да се разчита на нея

Управлението ѝ е в съответствие с изискванията на организацията

Подпомага бизнес процесите

Не предизвиква заобикаляне на мерките, с налагане на прекомерни правила

Лирекс проектира, изгражда и обслужва интегрирани системи за физическа сигурност

ИТ интеграцията на решенията за физическа сигурност осигурява видимост и контрол на нивото на защита. Освен постигането на автоматизиране, те обуславят и постигането на интелигентна релация между събитията. Служителите по сигурността ще бъдат известени своевременно за отклонения от обичайното поведение и ще могат да се фокусират върху стратегията за сигурност и нейната подкрепа за бизнеса, вместо да потънат в ежедневни рутинни прегледи на събития.

Лирекс проектира, изгражда и обслужва интегрирани системи за физическа сигурност, персонализирани спрямо индивидуалните нужди на всяка организация. Ние използваме нашия богат опит в сферата на системите за физическата сигурност, за да помогнем на нашите клиенти да инвестират мъдро, да изпълняват проекти навреме и в рамките на бюджета. В същото време, предоставяме надеждна поддръжка и подсигуряваме оптимално функциониране на системите. Като лидер в ИТ индустрията разполагаме с необходимата експертиза да интегрираме отделните компоненти на физическата сигурност като контрол на достъпа, видеонаблюдение или периметрова охрана в едно цялостно решение, съобразено с профила и особеностите на всяка отделна организация.

image_2_sig_fiz_obekti_lirex
image_2_sig_fiz_obekti_lirex

Лирекс проектира, изгражда и обслужва интегрирани системи за физическа сигурност

ИТ интеграцията на решенията за физическа сигурност осигурява видимост и контрол на нивото на защита. Освен постигането на автоматизиране, те обуславят и постигането на интелигентна релация между събитията. Служителите по сигурността ще бъдат известени своевременно за отклонения от обичайното поведение и ще могат да се фокусират върху стратегията за сигурност и нейната подкрепа за бизнеса, вместо да потънат в ежедневни рутинни прегледи на събития.

Лирекс проектира, изгражда и обслужва интегрирани системи за физическа сигурност, персонализирани спрямо индивидуалните нужди на всяка организация. Ние използваме нашия богат опит в сферата на системите за физическата сигурност, за да помогнем на нашите клиенти да инвестират мъдро, да изпълняват проекти навреме и в рамките на бюджета. В същото време, предоставяме надеждна поддръжка и подсигуряваме оптимално функциониране на системите. Като лидер в ИТ индустрията разполагаме с необходимата експертиза да интегрираме отделните компоненти на физическата сигурност като контрол на достъпа, видеонаблюдение или периметрова охрана в едно цялостно решение, съобразено с профила и особеностите на всяка отделна организация.

Лирекс проектира, изгражда и обслужва интегрирани системи за физическа сигурност

ИТ интеграцията на решенията за физическа сигурност осигурява видимост и контрол на нивото на защита. Освен постигането на автоматизиране, те обуславят и постигането на интелигентна релация между събитията. Служителите по сигурността ще бъдат известени своевременно за отклонения от обичайното поведение и ще могат да се фокусират върху стратегията за сигурност и нейната подкрепа за бизнеса, вместо да потънат в ежедневни рутинни прегледи на събития.

Лирекс проектира, изгражда и обслужва интегрирани системи за физическа сигурност, персонализирани спрямо индивидуалните нужди на всяка организация. Ние използваме нашия богат опит в сферата на системите за физическата сигурност, за да помогнем на нашите клиенти да инвестират мъдро, да изпълняват проекти навреме и в рамките на бюджета. В същото време, предоставяме надеждна поддръжка и подсигуряваме оптимално функциониране на системите. Като лидер в ИТ индустрията разполагаме с необходимата експертиза да интегрираме отделните компоненти на физическата сигурност като контрол на достъпа, видеонаблюдение или периметрова охрана в едно цялостно решение, съобразено с профила и особеностите на всяка отделна организация.

image_2_sig_fiz_obekti_lirex
image_3_sig_fiz_obekti_lirex

Ключови аспекти в решенията за физическа сигурност

 Включват:

Възможността за централизираното събиране на данни от различни системи

Анализ и възможност за реакция, базирана и на информация от IoT сензори

Проследяване и определяне на типични стойности и събития, сочещи очаквано поведение

Обобщени анализи за изменение на обичайното поведение

Отчети, справки, интеграция и синхронизация с външни системи и ИТ компоненти

 

Видеонаблюдение

Интелигентни решения за видеонаблюдение, разработени от LIREX

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОСТЪП И РАБОТНО ВРЕМЕ

Регулирайте лесно и ефективно достъпа на всеки човек, използвайки най-подходящите пропускателни устройства.

ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА

Интелигентни решения за периметрова охрана.

 РЕШЕНИЯ И УСЛУГИ В КАТЕГОРИЯТА 

За нашите решения ние използваме доказан, надежден и водещ в индустрията хардуер и софтуер за физическа сигурност.

Нашите инженери разполагат с богата експертиза в необходимите области и така постигаме изпълнението на целия обхват – от първоначалния оглед на всеки един обект до пускане в експлоатация на цялата система. 

ИТ решенията за физическа сигурност, които предлагаме осигуряват постоянна надеждност и сигурност – 24/7,  имат възможност за интеграция със съществуващи системи и оборудване във вашата организация, като същевременно могат да бъдат направени „по мярка“ според специфичните изисквания на всеки обект и организация.

 

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване