Ограничете рисковете за сигурността като намалите времето, в което системите ви са уязвими

 Прецизна приоритизация на рисковете

Благодарение на автоматизирани инструменти и намесата на човешки интелект, уязвимостите се приоритизират на база рисковете за конкретната организация, нейните бизнес процеси и нужди.

Намалени рискове

Времевият прозорец, в който системите са уязвими, се намалява драстично чрез проактивно управление на уязвимости. 

Подобрена проследимост и контрол

Разполагате с информация относно тенденциите и състоянието на уязвимостите и как това състояние се е променяло с времето.

Уязвимостите и управлението им

Непрекъснатото мониториране и своевременното реагиране на открити уязвимости в ИТ системите е основополагащо за постигане на устойчива ИТ сигурност.

Уязвимостите в сигурността обикновено са слабости, предизвикани от неправилно написан код или грешки в конфигурациите на дадена система. Тези слабости обикновено се експлоатират от хакери с цел да компрометират сигурността на корпоративните системи и данни.

Управлението на уязвимостите включва пълния процес по проактивно идентифициране, оценка,  коригиране и докладване на слабостите в системите.

Това е един непрекъснато повтарящ се цикличен процес, който има за цел именно да улови навреме и контролирано да управлява новооткрити уязвимости, за да се  постигне една по-сигурна и защитена ИТ среда.

Прочети повече
poruska_blue_2_lirex

Уязвимостите и управлението им

Непрекъснатото мониториране и своевременното реагиране на открити уязвимости в ИТ системите е основополагащо за постигане на устойчива ИТ сигурност.

Уязвимостите в сигурността обикновено са слабости, предизвикани от неправилно написан код или грешки в конфигурациите на дадена система. Тези слабости обикновено се експлоатират от хакери с цел да компрометират сигурността на корпоративните системи и данни.

Управлението на уязвимостите включва пълния процес по проактивно идентифициране, оценка,  коригиране и докладване на слабостите в системите.

Това е един непрекъснато повтарящ се цикличен процес, който има за цел именно да улови навреме и контролирано да управлява новооткрити уязвимости, за да се  постигне една по-сигурна и защитена ИТ среда.

Прочети повече
poruska_blue_2_lirex

Уязвимостите и управлението им

Непрекъснатото мониториране и своевременното реагиране на открити уязвимости в ИТ системите е основополагащо за постигане на устойчива ИТ сигурност.

Уязвимостите в сигурността обикновено са слабости, предизвикани от неправилно написан код или грешки в конфигурациите на дадена система. Тези слабости обикновено се експлоатират от хакери с цел да компрометират сигурността на корпоративните системи и данни.

Управлението на уязвимостите включва пълния процес по проактивно идентифициране, оценка,  коригиране и докладване на слабостите в системите.

Това е един непрекъснато повтарящ се цикличен процес, който има за цел именно да улови навреме и контролирано да управлява новооткрити уязвимости, за да се  постигне една по-сигурна и защитена ИТ среда.

Прочети повече
poruska_blue_2_lirex

Знаете ли, че

* Според проучване на Ponemon Institute LLC „Costs and Consequences of Gaps in Vulnerability Response“
**По данни от NVD database

Vulnerability assessment vs. vulnerability management

Оценката на уязвимостите (vulnerability assessment), обикновено се извършва еднократно по заявка от страна на организацията или на планирани интервали (в повечето случаи веднъж или два пъти годишно), с цел оценяване на сигурността и/или покриване на дадени регулаторни изисквания. Vulnerability assessment спира до там да предостави моментна оценка на състоянието.

Услугите за управление на уязвимостите от LIREX ви предоставят задълбочен и изчерпателен поглед над цялостната позиция в сигурността на организацията. Включително, получавате подробни прогнози за това къде е най-вероятно да се случи атака и трендове за промени в състоянието на киберсигурността.

След това, с наша помощ можете да предприемете мерки (remediation), за да покриете тези пропуски и да повишите максимално защитата си.  Нашите експерти ще координират и мониторират дейностите по третиране на уязвимостите, за да подсигурят правилното изпълнение на дадените препоръки.

 

   

Управлението на уязвимостите включва много повече от просто идентифициране на уязвимости и оценката на рисковете.  За разлика от единичното сканиране за уязвимости, управлението на уязвимости е постоянен цикличен процес, включващ регулярни сканирания.

То изисква цялостен поглед и задълбочен анализ, за да се вземат информирани решения за това кои уязвимости да се адресират първо и как да се смекчат. Тук важна роля играе намесата на човешкия интелект. Анализът, който се прави при vulnerability management взема предвид ефекта от дадена уязвимост за конкретната организация спрямо нейните бизнес процеси и цели.

Така може да се направи много по-прецизна приоритизация на откритите уязвимости, както и да се проследят тенденциите във времето.

Прочети повече
poruska_green_2_lirex

Vulnerability assessment vs. vulnerability management

Оценката на уязвимостите (vulnerability assessment), на практика включва процесите по идентифициране на уязвимости (сканиране) и оценката на рисковете според влиянието, което би имало експлоатирането на уязвимостта. Важно е обаче да се отбележи, че обикновено оценка на уязвимостите се извършва еднократно по заявка от страна на организацията или на планирани интервали (в повечето случаи веднъж или два пъти годишно), с цел оценяване на сигурността и/или покриване на дадени регулаторни изисквания. Vulnerability assessment спира до там да предостави моментна оценка на състоянието.   

Управлението на уязвимостите от своя страна включва много повече от  идентифициране на уязвимости и оценката на рисковете.  За разлика от единичното сканиране за уязвимости, управлението на уязвимости е постоянен цикличен процес, при който има намеса и на човешки интелект. То изисква цялостен поглед и задълбочен анализ, за да се вземат информирани решения за това кои уязвимости да се адресират първо и как да се смекчат. Анализът, който се прави при vulnerability management взема предвид ефекта от дадена уязвимост за конкретната организация спрямо нейните бизнес процеси и цели. Така може да се направи много по-прецизна приоритизация на откритите уязвимости, както и да се проследят тенденциите във времето.

poruska_green_2_lirex

Vulnerability assessment vs. vulnerability management

Оценката на уязвимостите (vulnerability assessment), на практика включва процесите по идентифициране на уязвимости (сканиране) и оценката на рисковете според влиянието, което би имало експлоатирането на уязвимостта. Важно е обаче да се отбележи, че обикновено оценка на уязвимостите се извършва еднократно по заявка от страна на организацията или на планирани интервали (в повечето случаи веднъж или два пъти годишно), с цел оценяване на сигурността и/или покриване на дадени регулаторни изисквания. Vulnerability assessment спира до там да предостави моментна оценка на състоянието.

      

Управлението на уязвимостите от своя страна включва много повече от  идентифициране на уязвимости и оценката на рисковете.  За разлика от единичното сканиране за уязвимости, управлението на уязвимости е постоянен цикличен процес, при който има намеса и на човешки интелект. То изисква цялостен поглед и задълбочен анализ, за да се вземат информирани решения за това кои уязвимости да се адресират първо и как да се смекчат. Анализът, който се прави при vulnerability management взема предвид ефекта от дадена уязвимост за конкретната организация спрямо нейните бизнес процеси и цели. Така може да се направи много по-прецизна приоритизация на откритите уязвимости, както и да се проследят тенденциите във времето.

Прочети повече
poruska_green_2_lirex

Чрез Vulnerability Management периода, в който организацията е уязвима се намалява драстично.

image_1_Patching_without_Vulnerability Management
mobile_image_1_Patching_without_Vulnerability Management
mobile_image_2_Patching_with_Vulnerability Management
image_1_Patching_without_Vulnerability Management

Подобрена проследимост и контрол

Ефективното управление на уязвимостите започва с информираността какви системи и технологии са на лице – това включва локална, отдалечена, облачна, контейнерна и виртуална инфраструктура и IoT  устройства.

За един цялостен и пълен поглед върху рисковете е важно в процеса по управление на уязвимости динамично да се идентифицират и оценяват активите веднага щом се присъединят към корпоративната мрежа, както и да се идентифицират всички външни, свързани с интернет, активи.

В дългосрочен план, управлението на уязвимости предоставя на организациите една пълна картина върху тенденциите и състоянието на уязвимостите и как това състояние се е променяло с времето.

Така много по-лесно могат да се вземат информирани решения, като например да се предприемат мерки, веднъж идентифицирани причини за дадена уязвимост да не се допускат в бъдеще.

Прочети повече
  

poruska_blue_3_lirex
podobrena-prosledimost-i-kontrol

Винаги една крачка пред нападателите

Заплахите и кибер нападателите непрекъснато се променят, точно както организациите непрекъснато добавят нови мобилни устройства, облачни услуги и приложения към своите среди. С всяка промяна идва рискът да се отвори нова дупка в корпоративната мрежа, което позволява на хакерите да проникнат и да злоупотребят с чувствителните данни и да нанесат съществени загуби.

Всеки път, когато организацията се сдобие с нов партньор, служител или клиент, пред нея се отварят нови възможности, но също така е изложена и на нови заплахи. Защитата на организацията от тези заплахи съществено се повишава с процес за управление на уязвимостите, който е в синхрон с всички тези промени и се адаптира към тях. Без своевременно управление на уязвимости, хакерите винаги ще са една крачка напред.

poruska_blue_2_lirex

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване