Поверете критичните за бизнеса ИТ услуги в сигурни ръце.

Управлението и мониторингът на сървърна инфраструктура става по-лесно от всякога като се доверите на нас.

Чрез управление и мониторинг на сървърна инфраструктура постигате

Оптимизирани разходи

Възползвайте се от предимствата на абонаментните планове. Те са базирани на модела “pay-as-you-go” / „плащате, колкото ползвате“.

Бизнес устойчивост

Подсигурете непрекъсваемост на бизнеса си, като осигурите 24/7 поддръжка и съхранение на важната си информация. Защитени сте от непланирани прекъсвания, тъй като експертната помощ винаги е само на един клик разстояние.

Повишена сигурност

Подобрете сигурността на своите системи. Услугите за управление и мониторинг на сървъри ще ви помогнат да се предпазите от вируси, злонамерен софтуер и други форми на кибер заплахи, които могат да повлияят отрицателно на вашия бизнес.

Предимства

Непрекъснат мониторинг на сървърната инфраструктура, оптимизация на приложения, бази данни и подобряване на сигурността от LIREX.

Гъвкавост и бързина

Създайте по-гъвкава ИТ среда. Поддръжката и редовните актуализации на операционните системи във вашата ИТ инфраструктура ще доведат до минимизиране на времето за подобни операции и ще увеличат бързината и гъвкавостта на внедряване на нови услуги. Гъвкавостта и добрите практики предоставят оптимално ниво на производителност, надеждност и сигурност.

Превенция

Навременното архивиране и възстановяване на данни е от изключителна важност за стабилността на вашия бизнес. Превантивните мерки елиминират последиците от всякакви неизправности в сървърите, включително загубени данни. В допълнение, редовните актуализации на софтуера могат да смекчат непредвидени катастрофални събития, така че данните да могат лесно да бъдат възстановени след инцидент.

Какво получавате?

LIREX покрива пълен набор услуги по управление и мониторинг на сървърна инфраструктура.

diagrams_combined_sever_management_lirex

Постоянен мониторинг на сървърната инфраструктура

Проактивно следене на състоянието и използването на всички хардуерни и софтуерни компоненти на сървърите.

Мониторинг, който се извършва на подходящи времеви интервали чрез събиране на сигнали, генерирани от агенти за наблюдение, централизирани конзоли на производителите на хардуер и софтуер, както и регулярна диагностика.

Следене на логове и събития, както за оперативната поддръжка на ИТ инфраструктурата, така и за сигурността.

Администриране на сървъри и тяхната конфигурация

Мониторинг на файлови сървъри, сървъри за печат, сканиране на сървъри, бекъп сървъри и сториджите им.

Мониторинг на индустриални системи и сървъри, WEB сървъри (например Microsoft IIS или Apache), приложни сървъри и много други.

Анализ на натоварването и капацитета на сървърите и препоръки за тяхното подобряване.

Защита от вируси – инсталиране, конфигуриране и постоянен мониторинг на антивирусни решения – както стандартни, така и съвременни EDR/XDR.

Редовни актуализации на операционните системи, пачове и обновяване на отделните компоненти за минимизиране на уязвимостите на системите.

Управление на бази данни

Следене и управление на бази данни.

Получаване на актуална информация за всички инсталирани бази данни и свързаните с тях приложения.

Оптимизация на бази данни.

Нашите услуги включват управление, мониторинг и поддръжка в непрекъснат режим на работа на физически сървъри и хипервайзори.

table_1.1_without_text_sever_management_lirex

Управление на физически сървъри, включително

Цялостно управление на архивиране и възстановяване на операционни системи.

Следене на производителността и използването на системните ресурси (процесор, памет, дисково пространство).

Мониторинг на хардуера.

Управление на операционни системи (Windows, Linux и др.).

Управление на защита от вируси.

Мониторинг на сървъри.

Bare-metal възстановяване след срив.

 

table_1.2_without_text_sever_management_lirex

Управление на хипервайзори, включително

Мониторинг на ESX и Hyper-V хостове.

Архивиране и възстановяване на хипервайзори.

Следене на производителността и използването на системните ресурси (процесор, памет, дисково пространство).

Мониторинг на хардуера.

Управление на защита от вируси на виртуалните машини на ниво хипервайзор.

Мониторинг на хипервайзори.

 

Възможности за избор на услуга

LIREX предлага възможност да бъде избран план с пакет от услуги, които най-точно отговаря на вашите бизнес нужди.

element_1_sever_management_lirex

Мониторинг пакет

Следене за неизправности в хардуера

Следене наличността на сървърите и техните услуги

Мониторинг на процесите по архивиране

Наблюдение на производителността и използването на системните ресурси

 

Основен пакет

Следене наличността на сървърите и техните услуги

Цялостно управление на процесите по архивиране и възстановяване

Наблюдение на производителността и използването на системните ресурси

element_2_sever_management_lirex

Разширен пакет

Основни услуги +

Редовни актуализации на операционната система

Управление на операционната система

Управление на защита от вируси

Управление на дискови системи и файлови услуги

element_4_sever_management_lirex

Пакет „Приложни сървъри“:

Разширени услуги +

Управление на office Automation сървъри

Управление на приложни и уеб сървъри

Възможности за избор на услуга

LIREX предлага възможност да бъде избран план с пакет от услуги, които най-точно отговаря на вашите бизнес нужди.

element_1_sever_management_lirex

Мониторинг пакет

Следене за неизправности в хардуера

Следене наличността на сървърите и техните услуги

Мониторинг на процесите по архивиране

Наблюдение на производителността и използването на системните ресурси

 

Основен пакет

Следене наличността на сървърите и техните услуги

Цялостно управление на процесите по архивиране и възстановяване

Наблюдение на производителността и използването на системните ресурси

element_2_sever_management_lirex

Разширен пакет

Основни услуги +

Редовни актуализации на операционната система

Управление на операционната система

Управление на защита от вируси

Управление на дискови системи и файлови услуги

element_4_sever_management_lirex

Пакет „Приложни сървъри“:

Разширени услуги +

Управление на office Automation сървъри

Управление на приложни и уеб сървъри

Възможности за избор на услуга

LIREX предлага възможност да бъде избран план с пакет от услуги, които най-точно отговаря на вашите бизнес нужди.

element_1_sever_management_lirex

Мониторинг пакет

Следене за неизправности в хардуера

Следене наличността на сървърите и техните услуги

Мониторинг на процесите по архивиране

Наблюдение на производителността и използването на системните ресурси

 

Основен пакет

Следене наличността на сървърите и техните услуги

Цялостно управление на процесите по архивиране и възстановяване

Наблюдение на производителността и използването на системните ресурси

element_2_sever_management_lirex

Разширен пакет

Основни услуги +

Редовни актуализации на операционната система

Управление на операционната система

Управление на защита от вируси

Управление на дискови системи и файлови услуги

element_4_sever_management_lirex

Пакет „Приложни сървъри“:

Разширени услуги +

Управление на office Automation сървъри

Управление на приложни и уеб сървъри

Използвайки услугите на Лирекс за управление и мониторинг на сървъри, вашият бизнес ще извлече максимума от предоставените ИТ ресурси. Бизнес процесите ви ще останат непрекъснати, а гъвкавостта и добрите практики, които предоставяме, ще допринесат за оптимално ниво на производителност, надеждност и сигурност на вашия бизнес. Заедно ще изберем най-подходящия план, в зависимост от персоналните бизнес нужди и конкретните системи.

Свържете се с нас за персонализирано предложение!

Направете запитване