ИТ СРЕДА

Имплементация, управление и развитие

Целият жизнен цикъл от един доверен партньор – от дефиниране на нуждите, до поддръжка и последващо развитие.

ON-PREMISE

Инфраструктурата все още има своите предимства.

HYBRID

Възползвайте се от предимствата на облака, без необходимост от тотална промяна, още от сега!

CLOUD

Облакът е платформа за всички, накарайте го да работи оптимално за Вас.

При въвеждането на технологии и комплексни решения извършваме пълен набор от услуги стриктно съобразявайки се с вашите конкретни цели и изисквания.

Покриваме широк диапазон от технологии и предоставяме услуги, които обхващат целия жизнен цикъл – разработваме подходящите дизайн и архитектура, подпомагаме при избора и спецификацията на необходимата технология, поемаме пускането в експлоатация и се грижим за поддръжката и развитието.

Подходът на Lirex е първо да вникнем в целта, която е необходимо да се постигне, в предизвикателството, което е необходимо да се преодолее. Да се запознаем с изискванията и ограниченията, с които решението трябва да бъде съобразено и да ви предложим, приложими потенциални решения. В партньорство с клиента стигаме до най-подходящото решение, съобразено с индивидуалния контекст.

 

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване