Повишете продуктивността на своите служители като им осигурите интелигентна работна среда

Ползи за бизнеса

Намаляване на разходите

Чрез централизирано управление на бизнес приложенията.

Повишена продуктивност

Достъп до корпоративни приложения, системи и данни, когато и където са необходими.

As a service

Възможност за предоставяне на решението като услуга „as a service“.

Повишена сигурност

Допълнителна защита и гъвкавост на бизнес процесите.

Подходящата интелигентна работна среда за вашата организация

Независимо дали във вашата организация много служители са с висока мобилност и работят отдалечено, дали имате строги изисквания към сигурността, или трябва да отговаряте на регулации, ние можем да осигурим подходящата интелигентна работна среда, която да оптимизира процеса, да повиши сигурността и да намали разходите.

Постоянно развиващите се технологии и динамичното работно ежедневие изискват гъвкава ИТ работна среда, която да елиминира традиционните пречки за продуктивност – множеството приложения и постоянната необходимост от тяхното управление.

Използването на корпоративни приложения в световен мащаб се е увеличило с близо 70% през последните години. В днешни дни служителите са затрупани от многобройни приложения и log in верификации, отделяйки ценно време в лутане между отделни табове и приложения, за да приключат дадена задача.

Съвременната интелигентна работна среда осигурява възможност за висока мобилност на служителите, като едновременно с това подобрява сигурността и управлението на достъпа до корпоративни ресурси. Това позволява на компаниите да се фокусират върху постигане на висока продуктивност на служителите.

Прочети повече
 

image_1_intelligent_workplace_lirex
image_1_intelligent_workplace_lirex

Подходящата интелигентна работна среда за Вашата организация

Независимо дали във вашата организация много служители са с висока мобилност и работят отдалечено, дали имате строги изисквания към сигурността, или трябва да отговаряте на регулации, ние можем да осигурим подходящата интелигентна работна среда, която да оптимизира процеса, да повиши сигурността и да намали разходите.

Постоянно развиващите се технологии и динамичното работно ежедневие изискват гъвкава ИТ работна среда, която да елиминира традиционните пречки за продуктивност – множеството приложения и постоянната необходимост от тяхното управление.

Използването на корпоративни приложения в световен мащаб се е увеличило с близо 70% през последните години. В днешни дни служителите са затрупани от многобройни приложения и log in верификации, отделяйки ценно време в лутане между отделни табове и приложения, за да приключат дадена задача.

Съвременната интелигентна работна среда осигурява възможност за висока мобилност на служителите, като едновременно с това подобрява сигурността и управлението на достъпа до корпоративни ресурси. Това позволява на компаниите да се фокусират върху постигане на висока продуктивност на служителите.

Прочети повече
 

Подходящата интелигентна работна среда за Вашата организация

Независимо дали във вашата организация много служители са с висока мобилност и работят отдалечено, дали имате строги изисквания към сигурността, или трябва да отговаряте на регулации, ние можем да осигурим подходящата интелигентна работна среда, която да оптимизира процеса, да повиши сигурността и да намали разходите.

Постоянно развиващите се технологии и динамичното работно ежедневие изискват гъвкава ИТ работна среда, която да елиминира традиционните пречки за продуктивност – множеството приложения и постоянната необходимост от тяхното управление.

Използването на корпоративни приложения в световен мащаб се е увеличило с близо 70% през последните години. В днешни дни служителите са затрупани от многобройни приложения и log in верификации, отделяйки ценно време в лутане между отделни табове и приложения, за да приключат дадена задача.

Съвременната интелигентна работна среда осигурява възможност за висока мобилност на служителите, като едновременно с това подобрява сигурността и управлението на достъпа до корпоративни ресурси. Това позволява на компаниите да се фокусират върху постигане на висока продуктивност на служителите.

Прочети повече
 

image_1_intelligent_workplace_lirex

Моделът, в който потребител може да използва приложение само от едно единствено устройство не е адекватен за динамиката на бизнес развитието. Моделът, в който, за да се обработи поръчка, или да се направи справка се изисква точно конкретен потребителски компютър забавя бизнес операциите многократно. Само използване на облачни и as a service приложения не покриват всички бизнес функционалности, а са насочени предимно към frontend достъпа на потребителите.

 

За да се даде нужната скорост и гъвкавост на бизнес процесите, служителите трябва да имат гъвкавост и удобство при достъпа до всички приложения, включително и до вътрешните, където са чувствителните и важни за бизнеса системи. Ключовото ИТ предизвикателство е осигуряването на защита и сигурност на вътрешните приложения и бизнес системи и същевременно предоставянето на гъвкав и свободен достъп до тях на служителите. Така те ще могат да подкрепят бизнес развитието, от всяко устройство и място.

Прочети повече
 

poruska_grey_2_lirex

Гъвкава и същевременно сигурна работна среда от LIREX

Факторите защита, сигурност, гъвкавост и управление са ключови за всяка ИТ работна среда, и за такава, която е изградена от отделни конкретни потребителски компютри и за модерната, която се базира на централизирано управление на приложенията. Ние от LIREX разбираме това и подсигуряваме гъвкава и същевременно сигурна работна среда, изцяло съобразена с вашите бизнес цели и нужди. За предоставянето на сигурни решения за интелигентна работна среда, LIREX си партнира с лидерите на пазара VМware и Citrix.

 

Независимо дали във вашата организация много служители са с висока мобилност и работят отдалечено, дали имате строги изисквания към сигурността, дали трябва да отговаряте на регулации, ние можем да осигурим подходящата интелигентна работна среда.

Прочети повече
image_3_intelligent_workplace_lirex

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване