LIREX TMS е иновативно софтуерно решение, специално разработено за постигане на висока ефективност и повишаване на контрола при управлението на вътрешна логистика.

Чрез Lirex TMS вие постигате:

Оптимизация на процеси

Подобрена ефективност и управление

Управленски решения, базирани на статистически данни и справки

Прозрачност и удобство за вас и вашите транспортни и логистични партньори

Повишени нива на безопасни условия на труд за служители и партньори

poruska_grey_2_lirex
poruska_grey_2_lirex
poruska_grey_2_lirex
parcel_transport_logistics_lirex

Предимства

Интуитивен и лесен за работа интерфейс с максимална защита от допускане на технически грешки от невнимание.

Използване на компютър или таблет, без необходимост от инсталиране на допълнителни приложения.

Предефинирани процеси, базирани на опит и знание за добрите практики в управлението на транспортния поток във водещи производствени предприятия.

Гъвкавост в управлението на потребителските достъпи до функционалности и данни.

Собствено решение с възможност за реализация на специфични клиентски изисквания.

Какви са бизнес задачите, които решава?

Lirex TMS е разработен като софтуерен модул, който добавя висока бизнес стойност и има за основна цел да оптимизира и организира процеса за управление на транспортния поток за предприятия с големи производства и интензивни логистични процеси.

Подпомага приоритизирането на входящ и изходящ транспортен трафик – чрез гъвкаво планиране и контрол на транспортни посещения.

Лесно управление на входно-изходни транспортни процеси за външни и вътрешни спедитори.

Измерване, обработка и съхранение на обобщена информация за времето, което е необходимо за изпълнение на всеки етап от обработката на товар.

image_2_vutreshna_logistika_lirex
abstract_picture_transport_logistics_lirex

Управление и улеснено приоритизиране на график за спедиторски посещения.

Създава максимална прозрачност за транспортни и логистични партньори с възможност за извеждане на справка с поредност на регистрация и одобрение за обработка – информацията се извежда във вид, подходящ и за информационни табла/монитори.

Подобрява организацията и изпълнението на транспортните дейности.

Гарантира точно отчитане на времето за товаро-разтоварни дейности.

Отчетените обобщени данни за всеки етап от обработката се извеждат с възможност за експорт в стандартен xlsx формат.

Възможност за докладване на нежелани събития, инциденти и нарушения, което е от първостепенно значение, за да се гарантират безопасни условия на труд за служители и партньори.

Максимално ясна проследяемост за всеки един товар.

abstract_picture_transport_logistics_lirex

Управление и улеснено приоритизиране на график за спедиторски посещения

Създава максимална прозрачност за транспортни и логистични партньори с възможност за извеждане на справка с поредност на регистрация и одобрение за обработка – информацията се извежда във вид, подходящ и за информационни табла/монитори

Подобрява организацията и изпълнението на транспортните дейности

Гарантира точно отчитане на времето за товаро-разтоварни дейности

Отчетените обобщени данни за всеки етап от обработката се извеждат с възможност за експорт в стандартен xlsx формат

Възможност за докладване на нежелани събития, инциденти и нарушения, което е от първостепенно значение, за да се гарантират безопасни условия на труд за служители и партньори.

Максимално ясна проследяемост за всеки един товар

Управление и улеснено приоритизиране на график за спедиторски посещения

Създава максимална прозрачност за транспортни и логистични партньори с възможност за извеждане на справка с поредност на регистрация и одобрение за обработка – информацията се извежда във вид, подходящ и за информационни табла/монитори

Подобрява организацията и изпълнението на транспортните дейности

Гарантира точно отчитане на времето за товаро-разтоварни дейности

Отчетените обобщени данни за всеки етап от обработката се извеждат с възможност за експорт в стандартен xlsx формат

Възможност за докладване на нежелани събития, инциденти и нарушения, което е от първостепенно значение, за да се гарантират безопасни условия на труд за служители и партньори.

Максимално ясна проследяемост за всеки един товар

abstract_picture_transport_logistics_lirex

Lirex TMS може да работи като самостоятелен модул или за постигане на още по-висока добавена стойност като допълнение към разработената от Lirex система за контрол и управление на достъп – Lirex ACS

Вижте как „Загорка“ подобри ефективността, комуникацията и отчетността в транспортните операции с Lirex TMS

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване