Много повече от защита срещу вируси!

Сигурност

Отговорете на нуждите за мобилност в днешната динамична работа среда без да се притеснявате за сигурността на корпоративните данни.

Продуктивност

Постигнете висока продуктивност като осигурите сигурен и удобен достъп до корпоративни данни на служителите си през различни устройства.

Защита

Защитете потребителските устройства не само срещу зловреден софтуер и атаки, но и при загуба или кражба.

Много повече от защита срещу вируси!

Сигурност

Отговорете на нуждите за мобилност в днешната динамична работа среда без да се притеснявате за сигурността на корпоративните данни.

Продуктивност

Постигнете висока продуктивност като осигурите сигурен и удобен достъп до корпоративни данни на служителите си през различни устройства.

Защита

Защитете потребителските устройства не само срещу зловреден софтуер и атаки, но и при загуба или кражба.

Много повече от защита срещу вируси!

Сигурност

Отговорете на нуждите за мобилност в днешната динамична работа среда без да се притеснявате за сигурността на корпоративните данни.

Продуктивност

Постигнете висока продуктивност като осигурите сигурен и удобен достъп до корпоративни данни на служителите си през различни устройства.

Защита

Защитете потребителските устройства не само срещу зловреден софтуер и атаки, но и при загуба или кражба.

image_1_integrirana_sigurnost_endpoint_lirex

Сигурността на крайните потребителските устройства е нещо повече от тривиалното предпазване от вируси.

Съвременните решения не само осигуряват защита срещу различни видове зловреден код и атаки, а и носят допълнителни ползи за различните участници.

За организацията

Дават увереност, че крайните потребителски устройства се ползват в унисон с приетите политики и че се намалява риска от нанасяне на вреди върху данните и приложенията

За потребителя

Дават възможност бизнес приложенията да се ползват удобно, без затруднения от всяка локация и без притеснения от загуба на локалните данни

За бизнеса

интегрираната сигурност на крайни потребителските устройства, дава увереност в постигането на по-висока продуктивност.

Спазване на организационни политики

В корпоративната среда ключово при защитата на крайните потребителските устройства е не само да има  защита от malware, phishing/spam, backdoors, а и да се подсигури прилагането на приетите от организацията контроли:

ОС updates/patches да се извършват и контролират

Инсталираните приложения да съответстват на одобрения списък, според ролята/нивото на потребителя

Спазването на „кибер хигиена“ при ползването на приложения и обмена на данни

Възможност за частична или пълна забрана на отдалечения достъп до крайното потребителско устройство

image_2_integrirana_sigurnost_endpoint_lirex
image_4_integrirana_sigurnost_ustroistva_lirex

Защита при загуба и кражба

Освен за защита на крайните устройства от кибератаки, препоръчително е да се помисли и за защитата на устройствата, при евентуална загуба или кражба. Във тези случаи защитата му вече трябва да устои и на физическия достъп до него от външни хора.

А когато има такъв, потенциала за компрометиране на сигурността и риска от загуби се увеличава.
Например една такава допълнителна мярка, която е ефективна, но пък често се пропуска е при затваряне на лаптоп, данните и файловете на него да не са достъпни в четим вид преди да се направи повторна автентикация.

image_4_integrirana_sigurnost_ustroistva_lirex

Защита при загуба и кражба

Освен за защита на крайните устройства от кибератаки, препоръчително е да се помисли и за защитата на устройствата, при евентуална загуба или кражба. Във тези случаи защитата му вече трябва да устои и на физическия достъп до него от външни хора.

А когато има такъв, потенциала за компрометиране на сигурността и риска от загуби се увеличава.
Например една такава допълнителна мярка, която е ефективна, но пък често се пропуска е при затваряне на лаптоп, данните и файловете на него да не са достъпни в четим вид преди да се направи повторна автентикация.

Защита при загуба и кражба

Освен за защита на крайните устройства от кибератаки, препоръчително е да се помисли и за защитата на устройствата, при евентуална загуба или кражба. Във тези случаи защитата му вече трябва да устои и на физическия достъп до него от външни хора.

А когато има такъв, потенциала за компрометиране на сигурността и риска от загуби се увеличава.
Например една такава допълнителна мярка, която е ефективна, но пък често се пропуска е при затваряне на лаптоп, данните и файловете на него да не са достъпни в четим вид преди да се направи повторна автентикация.

image_4_integrirana_sigurnost_ustroistva_lirex

Бекъп, синхронизиране и подсещания

Наличието на backdoor, crypto ботове, keyloger-и е предвидимо и риска от тях се контролира със средствата за защита от зловреден софтуер, независимо дали тези средства са локални, управлявани централизирано, или ползвани като услуга.

Не толкова видима е важността за бекъп и синхронизиране на локалните данни, за съветване и подсещане на потребителя: дали свързаността е сигурна, дали няма да изпрати имейл и до външни получатели.

image_3_integrirana_sigurnost_endpoint_lirex

ENDPOINT DETECTION AND RESPONSE

Сигурност за крайните устройства на вашите служители

Security Operations Centre

Осигурете си конкурентно предимство с LIREX Security Operations Centre

Identity and Access Management и Single-Sign-On

Защитете корпоративните системи и приложения от неоторизиран достъп

SECURITY CHECKUP

Можете ли да сте сигурни, че няма някакви скрити „изненади“, застрашаващи най-ценните ви данни?

PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT (PAM)

Privileged Access Management (PAM) е в основите на Zero trust политиките

Ние разбираме влиянието от повреждане на данни и приложения, от изтичането на информация, от наличието на затруднения в нормалната работа на потребителите.

Партнираме си с утвърдените и доказани производители:

Symantec, Cisco, Sophos, Checkpoint, за да може нашата експертиза в управлението на сигурността да е точната за вас.

Заедно с нас го постигате и в случаите, когато целия обхват от контроли и политики е при вас и в случаите когато предоставяме сигурността и защитата на крайни устройства като услуга.

 

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване