Интегрирана сигурност

СИГУРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

Много повече от защита срещу вируси!

СИГУРНОСТ НА ТРАФИКА

Данните често са един от най-ценните активи на организацията. Защитете ги подобаващо!

СИГУРНОСТ НА ДАННИ

Постигането на оптимално ниво на сигурност изисква комплексен подход и анализ на множество аспекти.

СИГУРНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ ОБЕКТИ

Първокласна защита за вашите физически обекти!

Постигането на сигурност, която устойчиво подпомага и защитава бизнес целите е комплекс от процеси, дизайн и контроли.  За това най-добрият подход към сигурността е комплексен, този при който технологии, правила, политики и риск се разглеждат заедно. Подходящото съотношение между защита и риск е ключово, а същината е способността всички системи да са интегрирани и с интелигентни функционалности, така че да се възползват максимално от агрегираните данни.

За това защитата на информацията я разглеждаме като цялостен процес по обезпечаването на данните, така че те да са достъпни, налични и цялостни. Непрестанно променящите се и усъвършенстващи се заплахи, водят и до постоянни иновации в технологиите, което допълнително добавя фактори и съображения в процеса по избор на оптимално решение.

При обезпечаването на физическия достъп също е препоръчително да се прилага такъв комплексен подход. Оптималната защита чрез интелигентни видеонаблюдение,  контрол на достъпа и периметъра също зависят от подходящото съотношение между риск, технологии и правила, а добавената стойност идва от интеграцията и интелигентните функционалности.

С Lirex достигате баланса между ползваeмост и контроли, възползвате се максимално от интелигенти функционалности, интеграция и анализ на данните.

 

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване