Данните често са един от най-ценните активи на организацията.

Защитете ги подобаващо!

Защитени ли са вашите данни във всяка фаза – in motion, at rest и in use?

Знаете ли, че данните са най-уязвими по време на движение?

Защитени ли са вашите чувствителни данни от това да попаднат в неоторизиран потребител?

Това са само някои от въпросите, на който е ключово да отговорите, когато става дума за сигурността на данните в организацията.

Данните често са един от най-ценните активи на организацията.

Защитете ги подобаващо!

Защитени ли са вашите данни във всяка фаза – in motion, at rest и in use?

Знаете ли, че данните са най-уязвими по време на движение?

Защитени ли са вашите чувствителни данни от това да попаднат в неоторизиран потребител?

Това са само някои от въпросите, на който е ключово да отговорите, когато става дума за сигурността на данните в организацията.

Данните често са един от най-ценните активи на организацията.

Защитете ги подобаващо!

Защитени ли са вашите данни във всяка фаза – in motion, at rest и in use?

Знаете ли, че данните са най-уязвими по време на движение?

Защитени ли са вашите чувствителни данни от това да попаднат в неоторизиран потребител?

Това са само някои от въпросите, на който е ключово да отговорите, когато става дума за сигурността на данните в организацията.

Често пропускан аспект в кибер-защитата е обезпечаването на сигурността на трафика на данни. Това са данните, които са в движение от една локация към друга (data in motion / data in transit). Например  трафик генерират данните, обменяни между две системи, както и всяка справка, която правите от своя компютър. Сигурността на този трафик има следните основни изражения:

Автентикация

да е сигурно, че потребителите са надеждно оторизирани

Наличност

да е сигурно, че възможността за достъп до самите приложения отговаря на бизнес изискванията

Защитеност

да е сигурно, че трафика е защитен и криптиран

 

Подценяването на защитата на трафика е често срещано особено при   на облачни приложения и ресурси, защото не рядко се приема, че облачния доставчик е защитен и следователно няма нужда да се прави нищо допълнително. Това обаче е подвеждащо и често невярно. Доставчиците защитават собствената си инфраструктура, а сигурността на данните съхранявани там, както и тези в движение са ангажимент на вашата организация.

Прочети повече
image_1_traffic_lirex
image_1_traffic_lirex

Често пропускан аспект в кибер-защитата е обезпечаването на сигурността на трафика на данни. Това са данните, които са в движение от една локация към друга (data in motion / data in transit). Например  трафик генерират данните, обменяни между две системи, както и всяка справка, която правите от своя компютър. Сигурността на този трафик има следните основни изражения:

Автентикация

да е сигурно, че потребителите са надеждно оторизирани

Наличност

да е сигурно, че възможността за достъп отговаря на бизнес изискванията

Защитеност

да е сигурно, че трафика е защитен и криптиран

 

Подценяването на защитата на трафика е често срещано особено при   на облачни приложения и ресурси, защото не рядко се приема, че облачния доставчик е защитен и следователно няма нужда да се прави нищо допълнително. Това обаче е подвеждащо и често невярно. Доставчиците защитават собствената си инфраструктура, а сигурността на данните съхранявани там, както и тези в движение са ангажимент на вашата организация.

Прочети повече

Често пропускан аспект в кибер-защитата е обезпечаването на сигурността на трафика на данни. Това са данните, които са в движение от една локация към друга (data in motion / data in transit). Например  трафик генерират данните, обменяни между две системи, както и всяка справка, която правите от своя компютър. Сигурността на този трафик има следните основни изражения:

Автентикация

да е сигурно, че потребителите са надеждно оторизирани

Наличност

да е сигурно, че възможността за достъп отговаря на бизнес изискванията

Защитеност

да е сигурно, че трафика е защитен и криптиран

 

Подценяването на защитата на трафика е често срещано особено при   на облачни приложения и ресурси, защото не рядко се приема, че облачния доставчик е защитен и следователно няма нужда да се прави нищо допълнително. Това обаче е подвеждащо и често невярно. Доставчиците защитават собствената си инфраструктура, а сигурността на данните съхранявани там, както и тези в движение са ангажимент на вашата организация.

Прочети повече
image_1_traffic_lirex

CIA (Confidentiality, Integrity and Availability)

Данните в движение са уязвими и стават прицел на атаки. Поради тази причина трябва да се гарантира, че данните са достъпни само за конкретния потребител, за когото са предназначени, да бъде осигурен техният интегритет (цялост) и наличността им.

Това в добрите практики е известно като триадата CIA (Confidentiality, Integrity and Availability).

poruska_grey_2_lirex

С помощта на Lirex ще постигнете необходимото ниво на сигурност по отношение на трафика на данни!

В реализацията на решения за сигурност прилагаме комплексен подход и постигаме баланс между риск, технологии и оперативност, в това число административната тежест, производителността на мрежата и други важни аспекти.

Отделяме време и внимание да разберем взаимовръзките във всяка организация между различните мрежови услуги, системи и устройства, и как всяко от тях може да се използва за извличане на максимална стойност за компанията.

Защитете трафика чрез

Сигурен достъп до публикувани приложения 

за постигане на висока наличност и защитеност на трафика

Сигурни Данни в приложенията и API

ако разработвате приложения, интегрирате системи или интерфейси  

Защита на Корпоративни мрежи 

за всяка организация, и особено с много фокус върху IoT

Security Advisor 

консултации по всички аспекти на информационната сигурност

image_3_traffic_lirex
poruska_grey_4_lirex

ДОСТЪП ДО ПРИЛОЖЕНИЯ

Начинът за достъп до приложения и услуги е първостепенен фактор за удовлетвореността на потребители и клиенти.

ДАННИ В ПРИЛОЖЕНИЯТА И API

По-сигурни и надеждни приложения за постигане на по-висока клиентска удовлетвореност!

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване