LIREX успешно регистрира собствено решение, като „полезен модел“

LIREX успешно регистрира собствено решение, като „полезен модел“

LIREX успешно регистрира и защити като „полезен модел“ пред комисията на Патентното Ведомство собственото решение за управление на активи и инвентаризация – Lirex Assets. Сертификатът е признание за усърдната работа и успеха ни в предоставянето на иновативни  решения в областта на дигитализацията.

Lirex Assets е система, която се справя с предизвикателствата по процеса на управление на активи, като дигитализира и автоматизира, както инвентаризацията и последващата обработка на резултатите, така и целия процес по управлението на активите.

Лекотата за употреба и иновативните компоненти на системата, са това което отличава Lirex Assets от други системи. Например способността  да обработва мобилни активи, което съществено улеснява процеса по инвентаризация. Тази функционалност е ценна при отдалечена работа.

Чрез системата значително се намаляват грешките и липсите, както и се оптимизира времето на персонала. В допълнение лесно достъпната и пълна информация за активите, улеснява вземането на информирани управленски решения.

Друг ключов аспект е, че системата не е обвързана с използването на конкретен хардуер и лесно може да бъде интегрирана с различни хардуерни устройства, което предоставя на организациите свобода и гъвкавост. Но ползите, които Lirex Assets носи на своите потребители не свършват до тук.

Вижте повече за решението

В LIREX вярваме, че ключът към успешна дигитализация е внедряването на гъвкави решения (комбинацията между гъвкави приложения и гъвкави хардуерни опции), които позволяват лесна адаптация към спецификите на организациите, постигайки високоефективни и оптимизирани процеси. 

Защитата на изобретения чрез „полезни модели“, което е аналогът в софтуерните разработки на патент, се предоставя от патентното ведомство на изобретения, които са нови и включват в себе си иновативен компонент.

Това е признание за способността на LIREX да разработва и предлага иновативни решения, което е една от отличителните ни черти, с която се гордеем.

lirex assets