Защо Identity and Access management решенията са от ключово значение за финансовия сектор

Identity and Access management

Сигурността на данните е един от топ приоритетите за организациите от финансовия сектор и въпросът за Identity and Access management е изключително важен. Поставени между стриктни регулации и непрекъснати заплахи за сигурността на данните, организациите от финансовата индустрия нямат право на грешки щом става дума за защита на корпоративните данни и тези на клиентите им.

Финансовият сектор е изправен пред предизвикателство на постоянно нарастващ брой заплахи за информационната сигурност, а залогът за организациите в този сектор е значителен. Нещо повече, с непрестанното развитие на технологиите, клиентите очакват от банките и финансовите организации да им предоставят удобен, безпроблемен и сигурен достъп до онлайн услуги в реално време.

Но как да защитят идентичността на клиентите си и техните данни в този високо конкурентен пазар, в който потребителя изисква все повече?

Отговорът се крие в прилагането на модерна система за управление на идентичността и достъпа (Identity and Access management – IAM), която надеждно защитава корпоративните и потребителските данни.

IAM е сигурният избор за финансовите организации да предоставят оторизиран достъп до информация по всяко време, от всяко място, за своите клиенти, бизнес партньори и служители. Също така, Identity and Access management системите помагат при покриване на изискванията на регулациите и стандартите за сигурност.

По-долу ще разгледаме по-задълбочено някои ключови причини, поради които решенията за управление на самоличността и достъпа са от съществено значение за банковите и финансовите организации.

Identity and Access management

Identity and Access management повишава цялостната сигурност

С дигитализацията и развитието на технологиите, финансовият сектор, все повече разчита на уеб базирани, мобилни или облачни приложения. Възможностите на IAM могат да улеснят предоставянето на сигурни и безпроблемни услуги за онлайн банкиране.

Identity and Access management решенията гарантират, че правилните хора имат точния достъп до точната информация. Така банките могат да осигурят безпроблемен и сигурен достъп на потребителите до техните уеб, мобилни или облачни приложения.

Възможностите на IAM като Single Sign-on (SSO),  Multi-Factor Authentication (MFA) и биометрична идентификация гарантират, че потребителите са тези, за които се представят и имат право на услугите, които заявяват.

Клиентите могат да бъдат незабавно разпознати и удостоверени преди транзакцията да бъде обработена.

Съответствие с регулации и стандарти за сигурност

Поради своята структура и дейност, банките и финансовите организации са длъжни да спазват множество регламенти и стандарти като Базел, Закона за кредитните институции (ЗКИ), Anti-Money Laundering (AML), PSD2, PCI-DSS и GDPR.

С внедряването на IAM решение, финансовите организации могат да покрият изисквания като оценка на рисковете и прилагане на политики за намаляване на измамите. Identity and Access management решенията не само гарантират съответствие, но също така помагат за разработването и поддържането на по-сигурни системи и приложения.

Също така, възможностите на IAM за Multi-Factor Authentication (MFA) са от основно значение за спазване на сложни финансови разпоредби като Open Banking или PSD2. В допълнение, MFA е от ключово значение за гарантиране спазването на ново въведените разпоредби като Strong Customer Authentication (SCA).

Identity and Access management решенията повишава ефективността на банката

IAM ускорява разпознаването на самоличността и предоставят възможност за автоматизация на процеси, които в момента изискват човешки надзор, като по този начин подобрява ефективността.

Например self-service управлението на потребителски акаунт е инструмент, който позволява на клиентите да управляват собствените си данни за самоличност – смяна на парола или предпочитания и съгласие за комуникация.

Прилагайки тази функционалност, банките могат да намалят тежестта върху екипите за обслужване на клиенти и да повишат ефективността на работата им. В същото време self-service управлението на потребителски акаунт подобрява потребителското преживяване и спомага за изграждане на стабилни взаимоотношения с клиентите.

Identity and Access management

Single sign-on възможности

Като основна функционалност на Identity and Access Management решенията, Single Sign-on (SSO) предоставя на потребителите възможност за единно удостоверяване на самоличността във всички свързани услуги за онлайн банкиране.

Потребителите могат да имат достъп до всички приложения, свързани с тяхната банка, с една защитена самоличност, вместо да се изискват отделни идентификационни данни за всяка услуга. Това не само води до по-високи нива на удовлетвореност на клиентите, но също така освобождава време на служителите на организацията, като намалява времето, прекарано в управление на потребителските идентичности и пароли.

В допълнение едно от основните предимства на SSO е тенденцията, че потребителите създават по-сигурни пароли и е по-вероятно да изберaт Multi-Factor Authentication, като се има предвид, че имат само един набор от идентификационни данни за поддръжка.

Identity and Access management

Identity and access management подобрява потребителското преживяване

Клиентите очакват лесни за ползване, безпроблемни и ефективни услуги за онлайн банкиране, и ако не ги получат, могат лесно да се обърнат към конкурент, за да намерят това, което търсят.

Следователно предоставянето на оптимално потребителско преживяване в банковите приложения е от решаващо значение за бизнеса, за ангажиране на настоящите, както за и привличане на нови клиенти.

Функционалности като Single sign-on и self-service управление на потребителски акаунти помагат за подобряване на взаимоотношенията с клиентите, спечелване на доверие и подобряване на потребителското преживяване.

Identity and access management решението осигурява конкурентно предимство

Сега повече от всякога е важно банките да предоставят иновативни, ефективни и сигурни услуги на своите потребители.

Все повече организации дигитализират своите процеси и е жизнено важно гарантирането на стабилни и сигурни процеси за удостоверяване на самоличността онлайн. Използването на възможностите на IAM решенията може да помогне на банките и финансовите организации да спечелят доверието и лоялността на клиентите си, както и да постигнат конкурентно предимство на пазара.

В заключение можем да кажем, че удобното и интуитивното за клиентите управление на самоличността и достъпа има ключова роля не само за осигуряване на едно безпроблемно потребителско преживяване, но и за защита на важните клиентски данни.

Решенията за управление на идентичността и достъпа позволяват на финансовите организации да рационализират и усъвършенстват контрола по предоставяне и премахване на достъп до корпоративни приложения и системи.

Ефективната IAM система подпомага пълната видимост на потребителските достъпи, спазването на политиките, управлението на ролите и оценката на риска.

 

Вижте как можем да ви помогнем с решение за identity and access management тук.

Партньори

OneSpan

ForgeRock