Сигурност в облака

сигурност в облака

Сигурността в облака се отнася до технологиите, политиките, контролите и услугите, които защитават облачните данни, приложения и инфраструктура от заплахи.