Пенетрейшън тест за мобилни приложения: Защитете корпоративната мрежа в ерата на дигитализацията

Пенетрейшън тест за мобилни приложения

Дигиталната ера промени начина, по който функционират и работят организациите, заедно с това и начина, по който клиентите взаимодействат с бизнеса. Мобилните приложения се използват навсякъде – от административни портали, през банкови приложения, електронна търговия, здравни платформи до виртуални класни стаи. В допълнение, корпоративни политики като BYOD (Bring Your Own Device) позволяват на служителите да свързват мобилните си устройства към корпоративни мрежи. Всичко това отваря една нова и атрактивна възможност на хакерите да проникнат в мрежата.

Последните проучвания в областта показват драстично увеличаване на атаките, използващи мобилен зловреден софтуер.

В същото време, информираността за сигурността на мобилните приложения и устройства е изключително ниска сред потребителите – и служители и крайни клиенти. Следователно сигурността на данните в мобилните приложения се превърна в крайна необходимост.

Тестовете за пробив или така наречените пенетрейшън тестове за мобилни приложения помагат при гарантиране сигурността на данните в приложенията и намаляват риска от атаки, вируси или злонамерен софтуер, изтичане на данни и други нарушения на сигурността.

Чрез пентестовете експертите по сигурността успяват да идентифицират и оценят уязвимости и неправилни конфигурации, които могат да доведат до проблеми със сигурността, като например изпълнение на код, ескалация на привилегии, изтичане на данни и разкриване на информация. Това е процес на непрекъснато усъвършенстване, който може да бъде изключително полезен и за разработчиците по време на самото разработване на приложения.

Кои са ползите от пентестовете

Ключовата роля на пенетрейшън тестовете на приложения ще става все по-голямa. От началото на 2020 година кибератаките в световен мащаб са скочили с 600% излагайки все повече организации на риск, който може да бъде неутрализиран и сведен до минимум чрез превантивни мерки за сигурност. В тази статия ще се спрем на някои от най-ключовите ползи на регулярните пентестове.

Пенетрейшън тест за мобилни приложения

Повишават цялостната сигурност

Пентестът е най-добрият начин да направите проверка и анализ на това колко добре са защитени вашите приложения срещу атаки и опити за пробив.

Докато сканирането на уязвимости има за цел да тества известни уязвимости, пентест специалистите използват отработени методи и прилагат своята експертиза, за да открият всяка потенциална слабост, независимо дали става въпрос за лоши настройки за сигурност, несигурни пароли или неадекватна защита на чувствителни данни.

Подражавайки на навиците на кибер престъпниците, анализаторите могат да предвидят стратегиите им и да създадат протокол за сигурност, който е една крачка пред лошите. Професионалистите препоръчват извършване на пентестове поне веднъж или два пъти годишно, тъй като стратегиите за атака непрекъснато се развиват.

Непрекъсваемост на бизнес процесите

За да поддържате дейността на бизнес операциите си, е необходимо  системите отговарящи за тях да работят безотказно, достъпът до мрежата и корпоративните ресурси да е наличен непрекъснато, 24/7.Всяко прекъсване и нарушение влияе негативно на бизнеса ви.

Пенетрейшън тестовете подпомагат подсигуряването на непрекъсваемостта на услугите, чрез откриване на потенциалните слабости, които могат да доведат до отказ на услуги, респективно до прекъсване на основни за организацията бизнес процеси.

Пенетрейшън тест за мобилни приложения
Пенетрейшън тест за мобилни приложения

Защита на корпоративната репутация

Пробивите в системите и кражбата на чувствителни данни влияят негативно върху доверието и лоялността на клиентите на всяка организация, както и на нейните доставчици и партньори.

Чрез провеждането на редовни пентестове, намалявате до минимум излагането на риск от хакване и пробиви на данни, като по този начин поддържате високи стандарти за защита на потребителските данни. Това от своя страна засилва доброто впечатление и повишава доверието у клиентите, което ще доведе до дългосрочен бизнес растеж.

Защита на корпоративната репутация

Пробивите в системите и кражбата на чувствителни данни влияят негативно върху доверието и лоялността на клиентите на всяка организация, както и на нейните доставчици и партньори. Чрез провеждането на редовни пентестове, намалявате до минимум излагането на риск от хакване и пробиви на данни, като по този начин поддържате високи стандарти за защита на потребителските данни. Това от своя страна засилва доброто впечатление и повишава доверието у клиентите, което ще доведе до дългосрочен бизнес растеж.

Пенетрейшън тест за мобилни приложения
Пенетрейшън тест за мобилни приложения

Защита на корпоративната репутация

Пробивите в системите и кражбата на чувствителни данни влияят негативно върху доверието и лоялността на клиентите на всяка организация, както и на нейните доставчици и партньори. Чрез провеждането на редовни пентестове, намалявате до минимум излагането на риск от хакване и пробиви на данни, като по този начин поддържате високи стандарти за защита на потребителските данни. Това от своя страна засилва доброто впечатление и повишава доверието у клиентите, което ще доведе до дългосрочен бизнес растеж.

Спазване на изисквания по разпоредби и регулации за сигурност

Покриване на изисквания по определени индустриални стандарти и регулации за сигурност могат да налагат определено ниво на тестване.

Такъв например е стандартът за картови разплащания PCI-DSS, който изисква всички организации, обработващи и съхраняващи картови данни, да провеждат редовни пентестове и да проверяват какво е нивото на сигурност в тяхната организация.

Пенетрейшън тест за мобилни приложения

Заключение

Важността на пенетрейшън тестовете се засилва всяка година в днешния дигитализиран свят, където повечето, ако не всички потребители, качват своите данни онлайн. А потребителите стават все по-взискателни по отношение на защитата и изискват от доставчиците на услуги да им предоставят сигурност и спокойствие, че техните данни са защитени от многобройните кибер атаки.

Постоянната заплаха е реална и организациите трябва да подсигурят защитата на своите приложения и мрежи. Редовните пентестове спомагат за вземането на превантивни мерки, с които да избегнете реален пробив.

Lirex се специализира в провеждането на пенетрейшън тестове вече повече от 10 години. Разполагаме със сертифицирани експерти, които непрекъснато развиват своите знания и опит в областта.

Вижте повече за нашия подход при извършването на пенетрейшън тестове.