6 причини да проведете тестове за пробив в сигурността (Pen Tests)

С напредването на технологиите се развиват методите и успеваемостта на кибератаките. Един от ефективните начини да защитим корпоративните данни и информация е като регулярно тестваме системите посредством симулиране на реални кибератаки (penetration testing).

Чрез тестовете за пробив идентифицираме реалните уязвимости и слабости на ИТ системите в организацията, което позволява да укрепим ефективно тяхната защита.

Ето няколко причини, поради които е необходимо да провеждате тестове за пробив.

Виждате реалните рискове

Чрез пенетрейшън тестовете разбирате не само къде се намират слабостите в ИТ системите на организацията ви, но и как точно биха могли да бъдат използвани. Това ви дава възможността да оцените по-точно риска, което пък е основа за определяне на ефективна стратегията за защита от кибератаки.

Идентифицирате уязвимостите, преди да се използват

Сред основните предимства на пенетрейшън тестовете е, че помагат на организациите да разкрият уязвимости в своите системи преди те да бъдат експлоатирани от злонамерени хакери и съответно позволяват да бъдат предприети своевременни действия за тяхното бързо отстраняване. По време на тестовете за пробив се изследват дори действията и навиците на вашия персонал, които биха могли да доведат до нарушаване на сигурността на данните и злонамерено проникване.

Получавате двойно предимство

С тестовете за пробив получавате двойна преднина: първо, те разкриват потенциални заплахи или уязвимости, с които може да се злоупотреби, и второ, те ви позволяват да се справите с откритите слабости преди да бъдат използвани от хакерите.

Тествате възможностите си за киберзащита

Тестовете за пробив ще ви покажат какви действия да предприемете, за да подобрите защитата си, доколко сте в състояние да откривате атаки и да реагирате адекватно и навреме. Тестовете са ценна обратна връзка, която може да ви помогне непрекъснато да подобрявате практиките си за киберсигурност. 

Запазване на репутацията и доверието

Нарушаването на сигурността на данните може да има далеч по-сериозни последици от само финансови загуби. Може да подкопае доверието на клиентите в организацията, да увреди репутацията на вашия корпоративен бранд и др.

В съответствие с регулациите и стандартите

Спазването на нормативните изисквания е незаобиколимо задължение за бизнеса. Регулаторните стандарти като ISO 27001, PCI-DSS, GDPR и др. изискват редовни оценки на сигурността, включително тестване за проникване. Чрез тестовете за пробив спазвате изискванията за съответствие и можете да избегнете санкции или правни последици.

Как може да помогне LIREX? 

В последните години все повече организации от най-различни сектори се възползват от тестовете за пробив. Освен традиционно банковите и финансови организации, компании от областта на здравеопазването, електронната търговия, производството, обществения сектор, ИТ компании, тестват сигурността си, чрез пенетрейшън тестове.

LIREX развива експертизата си в извършването на тестове за пробив вече повече от 10 години. Разполагаме със сертифицирани експерти, които непрекъснато обогатяват своите знания и опит в областта. Подхода ни при извършване на тестовете надхвърля ползите от единичното им изпълнение. LIREX използва различни инструменти и скриптове, които са важни за успешното изпълнение на всеки един penetration test, който се осъществява в продуктивна среда без да се нарушава работоспособността на проверяваните системи и целостта на данните в тях. След всяко изпълнение на тестовете, предоставеният анализ на резултатите е съпътстван от предложения за мерки за подобрение, приложими веднага. Обобщаването и анализа на резултатите от регулярни изпълнения на тестовете, са приложими за определянето на цялостна стратегия за киберзащита.

Намалете риска от пробив в сигурността на вашите системи и защитете чувствителните данни и информация на организацията ви, като се свържете с LIREX и направите запитване на office@lirex.com