Intellicene e новото име на Cognyte

Ace_of_intelligence

Cognyte, известна до преди 2020 г. като Verint, продаде дивизията си за видеонаблюдение на канадската компания Volaris Group. След придобиването, в началото на тази година, Cognyte се преименува на Intellicene.

Фокусът на компанията остава непроменен въпреки няколкото промени на имената. Intellicene продължава да развива интелигентната платформа Symphia VMS, да работи успешно с българския си партньор Lirex.

Intellicene logo

Lirex и Intellicene имат 15-годишно партньорство в сферата на интелигентни решения за видеонаблюдение. Lirex използва платформата Symphia VMS като част от своите цялостни решения за физическа сигурност, които интегрира и внедрява за различни организации, като промишлени обекти и градска среда.

Symphia VMS е мощна интегрируема платформа, която улеснява управлението на множество IP източници и осигурява максимален контрол върху управлението на физическата сигурност на вашата организация. Разработените специално за клиента и внедрени от Lirex IP базирани решения за видеосигурност имат предимството, че са надеждни и лесно управляеми независимо дали организацията охранява едно място или мащабни структури, разположени в различни географски райони. Ефективното и рентабилно управление на големи по обем видео масиви, както и лесното намиране на най-важната информация в обемните видео данни е друго предимство.

Интегрираните решения на Lirex за физическа сигурност са конкурентни и заради възможността за надеждна интеграция с други решения и иновативни функционалности, чрез които се гарантира бързо и точно откриване на заплахите и предотвратяване на нарушения и инциденти. 
 
Част от интелигентните функции на съвременните системи за видеонаблюдение са: детекция за движение (Motion detection), детекция за вмешателство (Tampering detection), пресичане на линия (Tripwire), изоставени/липсващи обекти (Object detection), преброяване на хора (People counting), разпознаване на регистрационни номера (LPR) и много други. 
 
Интегрираните системи на Lirex за видеонаблюдение и сигурност осигуряват лесна скалируемост, оптимизация и поддръжка.
Партньорството между Lirex  и Intellicene доказва, че когато две компании комбинират опит и ресурси в създаването на иновативни решения за бизнеса, се превръщат в доверен партньор в областта на сигурността и видеонаблюдението.