Нови тенденции и най-добри практики в обучението за Security Awareness от LIREX

Технологичното развитие в областта на киберсигурността продължава да се ускорява, променяйки подхода на организациите към обученията в тази сфера.

Такъв иновационен и трансформационен подход е използването на платформи за обучения по киберсигурност (Security Awareness Trainings), чрез които по динамичен и увлекателен начин служителите получават практични знания и умения как да се предпазват от дебнещите киберзаплахи.

LIREX използва новаторската платформа на Proofpoint за Security Awareness обучения, която предоставя интерактивна, ангажираща и адаптивна среда за обучение, насочена към служители без специални ИТ познания.

poruska_green_2_lirex

Платформата за Security Awareness обучения предоставя на служителите широк спектър от инструменти и ресурси, и чрез нея те стават:

  • по-ангажирани в обучителния процес, защото се включват в симулирани кибернетични сценарии, което утвърждава техните познания за заплахите и протоколите за реакция.

  • придобиват практически умения и опит, което им позволява да прилагат теорията в реални ситуации.

  • по-ефективни, защото обучението е персонализирано и отговаря на нуждите на всеки, информацията се усвоява по-бързо и се постига по-добро разбиране на ключовите концепции.

  • имат възможност да се включат в обучението в удобно за тях време и могат да контролират темпото и графика на учене.

  • получават обратна връзка в реално време, което им позволява да коригират грешките си и да натрупат дълготрайни знания.

  • по-информирани и изграждат култура на осведоменост в областта на киберсигурността, защото получават актуална информация за новите киберзаплахи и тенденции.

poruska_blue_3_lirex

Използването на тази иновативна платформа на Proofpoint променя парадигмата в обучението за повишаване на осведомеността за сигурността. Чрез включването на елементи, които резонират със съвременните предпочитания за учене, и използването на силата на технологиите, организациите правят обучението по киберсигурност по-ангажиращо, ефективно и адаптивно към постоянно променящия се пейзаж на заплахите.

Съвместно със своя партньор Proofpoint, LIREX предоставя иновативната платформа за обучения за Security Awareness.

Прочетете повече за обученията за Security Awareness от LIREX тук или направете запитване