Специалистите на LIREX съветват: Коя е ключовата роля на обученията за информационна сигурност?

Обученията за информационна сигурност (Security Awareness) са един вид крайъгълен камък на стратегията за киберсигурност на една организация. Не би трябвало да се приемат като поредната отметка за съответствие с даден стандарт, а по-скоро като основен елемент в укрепването на защитата на организацията срещу развиващите се киберзаплахи.

Основната цел на обученията в тази област е да предоставят на служителите необходимите знания и умения, за да не стават лесна жертва на кибератаки. Да могат да идентифицират потенциални заплахи, да имат разбиране за най-добрите практики в областта на киберсигурността и как да реагират в случай на инцидент. Обученията обхващат широк спектър от теми, включително фишинг атаки, сигурност на паролите, социално инженерство, защита на данните и др.

Знанията на служителите от какво и как да се пазят в киберпространството играят ключова роля в изграждането на проактивна култура на киберсигурност в организацията. С тях успешно се преодолява пропастта между техническите мерки за сигурност и човешкото поведение. Дори при наличието на надеждни технологични защити човешката грешка остава една от най-значимите уязвимости. Обученията за кибрерсигурност се справят с този проблем, като предоставят на служителите основни умения и информираност, необходими за идентифициране и осуетяване на потенциални заплахи.

Друга ключова функция на обученията за Security Awareness е, че те действат като катализатор за промяна в начина на мислене – трансформация от възприемане на киберсигурността като отговорност единствено на ИТ специалистите към възприемането ѝ като колективна отговорност, споделяна от всеки служител. Те подчертават значението на проактивното откриване на заплахи, докладването на инциденти и спазването на политиките и процедурите за сигурност във всички отдели.

Основни компоненти на Security Awareness обученията:

• Персонализация – Учебният материал е адаптиран към специфичните нужди, роли и стилове на учене на отделните участници, което го прави по-ангажиращо и ефективно за всеки служител.

• Непрекъснато обновяване – Киберзаплахите се развиват бързо. Затова обученията трябва да са актуални и да информират служителите за най-новите тенденции в киберсигурността.

• Увлекателно съдържание – Интерактивните модули, видеоклиповете, тестовете и симулациите в реално време са част от обученията киберсигурност. Участието в такова обучение превръща това задължение в приятно преживяване, където информацията се запомня по-добре.

• Повишаване на увереността и продуктивността на служителите – Обученията предоставят на служителите знания и инструменти за идентифициране, оценка и ефективно реагиране на потенциални киберрискове. Когато хората са уверени в способността си да разпознават заплахи като опити за фишинг, социално инженерство или зловреден софтуер, вероятността да станат жертва на тези атаки е по-малка.

• Покритие на основните регулации и стандарти като ISO 27001, PCI-DSS, GDPR – Разбирането и спазването на тези рамки е от решаващо значение за гарантиране на сигурността на данните, защита на чувствителната информация и поддържане на съответствие с изискванията на закона.

poruska_green_2_lirex
poruska_green_2_lirex

Основни компоненти на Security Awareness обученията:

• Персонализация – Учебният материал е адаптиран към специфичните нужди, роли и стилове на учене на отделните участници, което го прави по-ангажиращо и ефективно за всеки служител.

• Непрекъснато обновяване – Киберзаплахите се развиват бързо. Затова обученията трябва да са актуални и да информират служителите за най-новите тенденции в киберсигурността.

• Увлекателно съдържание – Интерактивните модули, видеоклиповете, тестовете и симулациите в реално време са част от обученията киберсигурност. Участието в такова обучение превръща това задължение в приятно преживяване, където информацията се запомня по-добре.

• Повишаване на увереността и продуктивността на служителите – Обученията предоставят на служителите знания и инструменти за идентифициране, оценка и ефективно реагиране на потенциални киберрискове. Когато хората са уверени в способността си да разпознават заплахи като опити за фишинг, социално инженерство или зловреден софтуер, вероятността да станат жертва на тези атаки е по-малка.

• Покритие на основните регулации и стандарти като ISO 27001, PCI-DSS, GDPR – Разбирането и спазването на тези рамки е от решаващо значение за гарантиране на сигурността на данните, защита на чувствителната информация и поддържане на съответствие с изискванията на закона.

poruska_blue_3_lirex

По същество ключовата роля на обученията за повишаване на осведомеността за сигурността се състои във възпитаването на съзнателен начин на мислене за сигурността, превръщайки служителите в активни участници в опазването на цифровите активи на организацията от постоянно променящия се пейзаж на заплахите. Инвестирайки в тези обучения, организациите не само защитават чувствителните си данни, но и изграждат устойчива работна сила, способна ефективно да намалява потенциалните рискове.

poruska_blue_3_lirex

По същество ключовата роля на обученията за повишаване на осведомеността за сигурността се състои във възпитаването на съзнателен начин на мислене за сигурността, превръщайки служителите в активни участници в опазването на цифровите активи на организацията от постоянно променящия се пейзаж на заплахите. Инвестирайки в тези обучения, организациите не само защитават чувствителните си данни, но и изграждат устойчива работна сила, способна ефективно да намалява потенциалните рискове.

За кого са предназначени обученията по киберсигурност?

Основната аудитория са служители, които не са част от ИТ екипите и не са запознати с киберзаплахите. Именно те са и най-слабото звено в киберзащитата на дадена организация и за това повишаването на техните познания в областта е ключов фактор.

LIREX, също така, разработва и предлага специализирани обучения и за екипите, отговорни за управлението на всички аспекти, свързани с информационната сигурност.

Прочете повече за обученията за Security Awareness или се свържете за персонализирано решение!

Направете запитване