VMware Carbon Black – предизвикателства и решения за успешна кибер защита

Cyber,Security,Data,Protection,Business,Privacy,Concept

Предизвикателствата и проблемите, пред които е изправен бизнесът по целия свят, когато става въпрос за кибер атаки, налагат осигуряването на нови технологии и приемане на стратегия за сигурност като приоритет на организациите.

Проучване на VMware дава повече яснота по отношение на ситуацията, в която се намират организациите през последната година, когато дистанционната работа вече е неизменна част от ежедневието на организациите. Според това проучване, една от малкото индустрии, които не са засегнати пряко от пандемията, е киберпрестъпността.

Данните сочат, че честотата на атаките става все по-висока, а последиците за компаниите, които не са подсигурили сигурността си, се изразяват в огромни финансови загуби. Три четвърти от анкетираните в проучването заявяват, че броят на атаките, пред които са изправени, сe е увеличил през последната година. Според 78% зачестяването на атаките е ескалирало в резултат на това, че повече служители работят отдалечено.

Атаките са станали по-усъвършенствани, като в 8 от 10 случая успешните атаки се категоризират като съществен инцидент, изискващ докладване на регулаторите или участието на екип за реагиране при инциденти.

За екипите по сигурност ситуацията също се усложнява, тъй като, освен че трябва да се погрижат за последиците от вече случващите се кибер атаки, 56% от анкетираните се опасяват, че тяхната организация ще бъде потърпевша от подобно посегателство в следващата година.

poruska_blue_3_lirex
image_1_carbon_black_lirex

Остарелите подходи на защита не са достатъчни

В днешния свят на усъвършенстващи се опити за зловредни намеси, трябва да се спечели решаващо предимство пред кибер престъпниците, които стават все по-иновативни и изобретателни. Остарелите подходи вече не са достатъчни, за да защитят крайните потребителски устройства.

Въвеждането на нови технологии облекчава натиска върху организациите и техните екипи за сигурност, като същевременно осигурява по-добра защита.

Модернизирането на защитата на крайните потребителски устройства се справя с най-често срещаните предизвикателства, пред които са изправени организациите.

Остарелите подходи на защита не са достатъчни

В днешния свят на усъвършенстващи се опити за зловредни намеси, трябва да се спечели решаващо предимство пред кибер престъпниците, които стават все по-иновативни и изобретателни. Остарелите подходи вече не са достатъчни, за да защитят крайните потребителски устройства.

Въвеждането на нови технологии облекчава натиска върху организациите и техните екипи за сигурност, като същевременно осигурява по-добра защита.

Модернизирането на защитата на крайните потребителски устройства се справя с най-често срещаните предизвикателства, пред които са изправени организациите.

image_1_carbon_black_lirex

Остарелите подходи на защита не са достатъчни

В днешния свят на усъвършенстващи се опити за зловредни намеси, трябва да се спечели решаващо предимство пред кибер престъпниците, които стават все по-иновативни и изобретателни. Остарелите подходи вече не са достатъчни, за да защитят крайните потребителски устройства.

Въвеждането на нови технологии облекчава натиска върху организациите и техните екипи за сигурност, като същевременно осигурява по-добра защита.

Модернизирането на защитата на крайните потребителски устройства се справя с най-често срещаните предизвикателства, пред които са изправени организациите.

image_1_carbon_black_lirex
poruska_blue_2_lirex

VMware Carbon Black и неговите предимства

В днешния динамичен и мобилен свят крайните устройства са новият периметър на атака. VMware Carbon Black е съвременно антивирусно решение (next-generation antivirus), което защитава потребителските устройства от пълния спектър от съвременни кибератаки.

Решението комбинира силата на интелигентна система с поведенчески анализ и превенция, необходими за предпазване. В зависимост от изискванията на клиента, VMware Carbon Black се предлага както като cloud решение, така и изцяло on-premise в инфраструктурата на организациите.

За разлика от традиционните антивирусни, тази иновативна технология предотвратява повече атаки и предоставя приложима информация, като помага на организациите да се справят със заплахите по-бързо и по-ефективно.  

Едно от предимствата на VMware Carbon Black е проактивната му реакция в различни ситуации с цел решаване на проблема преди той да се е задълбочил.  

Подсигуряване на активна защита на крайните потребителски устройства, без това да влияе на тяхната производителност

Сканиранията, които правят антивирусните системи и различните режими на защита, изискват използване на ресурси, което значително намалява производителността на крайните устройства и забавя останалите процеси, които се случват по същото време.

Прекъсванията на работния процес, породени от това, понижават ефективността на служителите, а също и водят до понижена удовлетвореност, поради което много служители биха взели решение да оставят защитата на минимален режим.

Това неминуемо води до проблеми и пробиви в сигурността. Интегрирайки унифицираната платформа VMware Carbon Black, потребителите няма да усетят забавяне, и в пълноспектърния режим на защита.

Постига се отлично съотношение на сигурност и оперативност.

poruska_white_4_lirex
poruska_white_4_lirex

Подсигуряване на активна защита на крайните потребителски устройства, без това да влияе на тяхната производителност.

Сканиранията, които правят антивирусните системи и различните режими на защита, изискват използване на ресурси, което значително намалява производителността на крайните устройства и забавя останалите процеси, които се случват по същото време.

Прекъсванията на работния процес, породени от това, понижават ефективността на служителите, а също и водят до понижена удовлетвореност, поради което много служители биха взели решение да оставят защитата на минимален режим.

Това неминуемо води до проблеми и пробиви в сигурността. Интегрирайки унифицираната платформа VMware Carbon Black, потребителите няма да усетят забавяне, и в пълноспектърния режим на защита.

Постига се отлично съотношение на сигурност и оперативност.

Подсигуряване на активна защита на крайните потребителски устройства, без това да влияе на тяхната производителност.

Сканиранията, които правят антивирусните системи и различните режими на защита, изискват използване на ресурси, което значително намалява производителността на крайните устройства и забавя останалите процеси, които се случват по същото време.

Прекъсванията на работния процес, породени от това, понижават ефективността на служителите, а също и водят до понижена удовлетвореност, поради което много служители биха взели решение да оставят защитата на минимален режим.

Това неминуемо води до проблеми и пробиви в сигурността. Интегрирайки унифицираната платформа VMware Carbon Black, потребителите няма да усетят забавяне, и в пълноспектърния режим на защита.

Постига се отлично съотношение на сигурност и оперативност.

poruska_white_4_lirex
image_4_carbon_black_lirex
poruska_blue_3_lirex

Постигане на устойчива сигурност чрез автоматично и проактивно адаптиране към нови атаки

С огромния обем на известни и неизвестни зловредни атаки несигурността и липсата на видимост, за съжаление, се превърнаха в новото нормално. Когато се появят нови кибер атаки, екипите за защита на крайните потребителски устройства трябва да реагират бързо, за да идентифицират зловредната намеса и да предприемат мерки за защита.

Този процес понякога отнема дни, дори седмици. Това прави организациите силно уязвими, тъй като кибер престъпниците използват всяка възможност, за да проникнат във вашата ИТ среда. Освен това, много от новите техники за зловредна намеса използват усъвършенствани способи, които заобиколят досегашните защити.

Веднъж проникнали в мрежата, те могат да „живеят“ там продължително време, без да показват своето присъствие, като продължават да се разпространяват и да осъществяват достъп до корпоративни данни.

VMware Carbon Black използва глобална система за наблюдение на атаките чрез анализиране на потребителското поведение. Това става посредством наблюдение на съществуващи данни за активността на всички крайни потребителски устройства.

Тези данни се анализират за подозрително, нетипично, злонамерено поведение. Така проактивно се идентифицират аномалиите, което позволява автоматично и навременно да се осуетят нови атаки и да се постигне висока и активна защита на крайните потребителски устройства.

Този, управляван от данни модел на прогнозиране и превенция, е ключов при защита от Zero-day кибер атаки.

Намаляване на риска чрез водеща в бранша защита на крайните устройства, като същевременно се увеличава ефективността на екипите по сигурност

Бързината е съществен фактор при идентифицирането на кибер атаки. Когато има зловредна намеса, проблемът трябва да се идентифицира изключително бързо, за да се вземат съответните мерки.

В случай, че не е изяснено кога или къде е възникнал проблемът, е много трудно да се реагира адекватно и ефективно, особено когато кибер престъпниците действат с по-голяма бързина от екипите за сигурност. Дори когато е налична информацията за инцидента и вече е ясно как е редно да се действа във възникналата ситуация, хетерогенните и разнородните системи за сигурност, и липсата на  комуникация между тях, допринася за значително забавяне на реакцията.

Този тип решения налагат  използването на множество отделни инструменти, които често се управляват от различни екипи. Това допълнително забавя реакцията, като може да отнеме часове и дори дни, за да се спре кибер атаката, а щетите могат да бъдат големи.

VMware Carbon Black дава възможност за бърза реакция – почти мигновена. Унифицираната платформа позволява незабавно да се идентифицират проблемите и атаката да бъде спряна, независимо къде по света се намира крайното устройство.

Този иновативен подход предоставя най-ефективния начин да се предприемат действия за защита при атаки, още докато те се случват.

image_5_carbon_black_lirex
image_5_carbon_black_lirex

Намаляване на риска чрез водеща в бранша защита на крайните устройства, като същевременно се увеличава ефективността на екипите по сигурност

Бързината е съществен фактор при идентифицирането на кибер атаки. Когато има зловредна намеса, проблемът трябва да се идентифицира изключително бързо, за да се вземат съответните мерки.

В случай, че не е изяснено кога или къде е възникнал проблемът, е много трудно да се реагира адекватно и ефективно, особено когато кибер престъпниците действат с по-голяма бързина от екипите за сигурност. Дори когато е налична информацията за инцидента и вече е ясно как е редно да се действа във възникналата ситуация, хетерогенните и разнородните системи за сигурност, и липсата на  комуникация между тях, допринася за значително забавяне на реакцията.

Този тип решения налагат  използването на множество отделни инструменти, които често се управляват от различни екипи. Това допълнително забавя реакцията, като може да отнеме часове и дори дни, за да се спре кибер атаката, а щетите могат да бъдат големи.

VMware Carbon Black дава възможност за бърза реакция – почти мигновена. Унифицираната платформа позволява незабавно да се идентифицират проблемите и атаката да бъде спряна, независимо къде по света се намира крайното устройство.

Този иновативен подход предоставя най-ефективния начин да се предприемат действия за защита при атаки, още докато те се случват.

Намаляване на риска чрез водеща в бранша защита на крайните устройства, като същевременно се увеличава ефективността на екипите по сигурност

Бързината е съществен фактор при идентифицирането на кибер атаки. Когато има зловредна намеса, проблемът трябва да се идентифицира изключително бързо, за да се вземат съответните мерки.

В случай, че не е изяснено кога или къде е възникнал проблемът, е много трудно да се реагира адекватно и ефективно, особено когато кибер престъпниците действат с по-голяма бързина от екипите за сигурност. Дори когато е налична информацията за инцидента и вече е ясно как е редно да се действа във възникналата ситуация, хетерогенните и разнородните системи за сигурност, и липсата на  комуникация между тях, допринася за значително забавяне на реакцията.

Този тип решения налагат  използването на множество отделни инструменти, които често се управляват от различни екипи. Това допълнително забавя реакцията, като може да отнеме часове и дори дни, за да се спре кибер атаката, а щетите могат да бъдат големи.

VMware Carbon Black дава възможност за бърза реакция – почти мигновена. Унифицираната платформа позволява незабавно да се идентифицират проблемите и атаката да бъде спряна, независимо къде по света се намира крайното устройство.

Този иновативен подход предоставя най-ефективния начин да се предприемат действия за защита при атаки, още докато те се случват.

image_5_carbon_black_lirex
poruska_green_2_lirex

Използване на едно унифицирано решение за сигурност

Използването на едно унифицирано решение за сигурност, покриващо и четирите контролни точки на Zero Trust политиката за сигурност (user, device, workload, and network) е от основно значение. То спомага за намаляване на времето и усилията, необходими на ИТ екипите за поддръжка на системите за сигурност.

Консолидирането на различните, необходими функционалности в едно решение за сигурност, оптимизира голяма част от ежедневната работа на ИТ екипите и екипите по сигурността. Често при кибер атака разрешаването на проблемите се усложнява поради голямата разлика между управлението на различни решения в различните контролни точки, както и поради наложителната намеса на различни специалисти. Това довежда до забавяне и  неефективност.

Използването на едно унифицирано решение за сигурност елиминира този проблем, като допринася за оптимизация на ресурсите и бързата реакция в различни критични ситуации, което пък довежда до висока ефективност и непрекъсваемост на работните процеси в организацията.

Осигуряване на гъвкавост и защита, независимо къде се намирате

Служителите се нуждаят от гъвкавост, за да имат възможност да работят от всяка точка на света. Независимо дали те се намират в офиса или в друга част на земното кълбо, старите решения   изправят организациите пред различни предизвикателства.

Това може да доведе до несъответствия в конфигурациите на крайните устройства, остарял софтуер и липса на актуализации, които не са могли да достигнат до крайните потребителски устройства, т.е. крайните потребителски устройства остават незащитени поради липса на последните ъпдейти на средствата за сигурност.

Това увеличава риска от уязвимост и допринася за понижени контрол и видимост върху процесите, които протичат на тези устройства.

image_7_carbon_black_lirex
image_7_carbon_black_lirex

Осигуряване на гъвкавост и защита, независимо къде се намирате

Служителите се нуждаят от гъвкавост, за да имат възможност да работят от всяка точка на света. Независимо дали те се намират в офиса или в друга част на земното кълбо, старите решения   изправят организациите пред различни предизвикателства.

Това може да доведе до несъответствия в конфигурациите на крайните устройства, остарял софтуер и липса на актуализации, които не са могли да достигнат до крайните потребителски устройства, т.е. крайните потребителски устройства остават незащитени поради липса на последните ъпдейти на средствата за сигурност.

Това увеличава риска от уязвимост и допринася за понижени контрол и видимост върху процесите, които протичат на тези устройства.

Осигуряване на гъвкавост и защита, независимо къде се намирате

Служителите се нуждаят от гъвкавост, за да имат възможност да работят от всяка точка на света. Независимо дали те се намират в офиса или в друга част на земното кълбо, старите решения   изправят организациите пред различни предизвикателства.

Това може да доведе до несъответствия в конфигурациите на крайните устройства, остарял софтуер и липса на актуализации, които не са могли да достигнат до крайните потребителски устройства, т.е. крайните потребителски устройства остават незащитени поради липса на последните ъпдейти на средствата за сигурност.

Това увеличава риска от уязвимост и допринася за понижени контрол и видимост върху процесите, които протичат на тези устройства.

image_7_carbon_black_lirex
image_8_carbon_black_lirex

Чрез унифицираното управление, което се постига с VMware Carbon Black, успешно се поддържа актуалността на защитата на крайните потребителски устройства без да е безусловно необходимо традиционно им свързване към корпоративната мрежа.

Всяко устройство, където и да се намира то, остава защитено. Внедряването на платформа, която използва инструмент за унифицирано управление на крайни потребителски устройства, дава видимост за актуалността на защитата и позволява прилагането на съответната унифицирана политика за сигурност.  

В резултат на това всички активи лесно се поддържат актуални и съвместими и се запазва пълен контрол над всичките крайни потребителски устройства, като служителите имат възможност да работят в спокойна среда, без притеснения за сигурността.

Експертите на LIREX познават отлично най-добрите практики в бранша и ще ви консултират при избора на най-подходящата стратегия за изграждане на устойчива сигурност спрямо индивидуалните нужди на вашата организация.

Свържете се с нас, за консултация!

Направи запитване