Как да се предпазите от phishing?

 

Phishing атаките са една от най-разпространените и опасни заплахи за киберсигурността. Тези атаки използват техники на социално инженерство, за да подмамят хората да разкрият конфиденциална информация като пароли, финансови данни и друга ценна информация. Често изглеждащи като легитимни съобщения или уебсайтове, phishing измамите могат сериозно да навредят както на хората, така и на всяка една организация.

Организациите са особено уязвими на такъв вид кибератака поради своя размер и сложност на системите за сигурност, което улеснява нападателите да намерят слабости. Успешната phishing атака може да компрометира цялата организация, като изложи на риск критична информация и предизвика сериозни финансови и репутационни щети.

В тази инфографика Ви показваме индикаторите за разпознаване и докладване на phishing имейли, и какво да направите, за да се защитите срещу този вид заплахи.

poruska_green_2_lirex

Основни компоненти на Security Awareness обученията:

• Персонализация – Учебният материал е адаптиран към специфичните нужди, роли и стилове на учене на отделните участници, което го прави по-ангажиращо и ефективно за всеки служител.

• Непрекъснато обновяване – Киберзаплахите се развиват бързо. Затова обученията трябва да са актуални и да информират служителите за най-новите тенденции в киберсигурността.

• Увлекателно съдържание – Интерактивните модули, видеоклиповете, тестовете и симулациите в реално време са част от обученията киберсигурност. Участието в такова обучение превръща това задължение в приятно преживяване, където информацията се запомня по-добре.

• Повишаване на увереността и продуктивността на служителите – Обученията предоставят на служителите знания и инструменти за идентифициране, оценка и ефективно реагиране на потенциални киберрискове. Когато хората са уверени в способността си да разпознават заплахи като опити за фишинг, социално инженерство или зловреден софтуер, вероятността да станат жертва на тези атаки е по-малка.

• Покритие на основните регулации и стандарти като ISO 27001, PCI-DSS, GDPR – Разбирането и спазването на тези рамки е от решаващо значение за гарантиране на сигурността на данните, защита на чувствителната информация и поддържане на съответствие с изискванията на закона.

poruska_blue_3_lirex

По същество ключовата роля на обученията за повишаване на осведомеността за сигурността се състои във възпитаването на съзнателен начин на мислене за сигурността, превръщайки служителите в активни участници в опазването на цифровите активи на организацията от постоянно променящия се пейзаж на заплахите. Инвестирайки в тези обучения, организациите не само защитават чувствителните си данни, но и изграждат устойчива работна сила, способна ефективно да намалява потенциалните рискове.