Контролът на достъп – иновации в сигурността и удобни решения

banner-article-main

Защо да инвестираме в нова система за контрол на достъп?

Физическата сигурност продължава да се развива в съвременния свят. Прогресирайки по пътя на новите технологии, съответстващи на нуждите на пазара, нейното състояние в днешно време не може да се сравни с това от преди няколко години.

Днес системите за контрол на достъп играят по-значима роля като основен елемент в дигиталната трансформация на организационните процеси. Иновативното решение на Лирекс е пример за това.

Често причината да се вземе решение за подобряване на системата за контрол на достъп е някакво неочаквано събитие или пробив в сигурността. Това обикновено е придружено с много грижи, притеснения, а понякога дори и с изтичане на лични данни.

Това задълбочава проблемите. Затова е важно да се предприемат стъпки за преминаване към по-надежден стандарт за контрол на достъп, който позволява на организациите да посрещнат адекватно необходимостта от сигурност с инвестиция, която ще ги пренесе в бъдещето.

Вече съществуват съвременни ИТ решения, при които контролът на достъп отговаря на изискванията дори на най-взискателните организации. Тези решения са достатъчно гъвкави, за да могат да отговорят и на бъдещи нужди. В същото време те поддържат най-високите нива на сигурност на данните и иновативни удобства за потребителите.

unsecure

Остарелите технологии са скъпи и несигурни.

Много организации използват технологии, на които са разчитали дълго време. За жалост те вече са остарели и несигурни. С течение на времето тяхното използване води до увеличаване на разходите и до нови предизвикателства, свързани с поддръжката им. Освен това рисковете за сериозни пробиви в кибер сигурността стават значително по-големи.

Това са индикации, че е редно да се помисли за инвестиция в нова технология за контрол на достъп, поддържаща високо ниво на информационна сигурност и удобство при управление.

Въвеждането на по-удобни за потребителя технологии, обаче, трябва да гарантира, че тези системи са достатъчно сигурни и устойчиви на кибер заплахи.

Сигурна комуникация от край до край с LIREX ACS

С цел да постигнат по-висока сигурност на данните, организациите вече осъзнават, че трябва да подобрят своята инфраструктура за контрол на достъп.

LIREX ACS притежава допълнителни нива на защита, които осигуряват пълна сигурност на обекта, ценните активи и собствеността. Характеризира се със сигурност на данните от ядрото до периферията. Криптирането с утвърдени алгоритми с най-високо ниво на сигурност и съхранението на данните в изолирани сегментирани контейнери демонстрират иновативност.

Същевременно и отговарят на последните изисквания на правилата за управление и съхранение на чувствителни данни, според GDPR и ЗЗКИ. Друг плюс на LIREX ACS е надеждното сегментиране на достъпа до данни посредством потребителски роли на принципа „Необходимо да се знае“.

За още по-голяма сигурност се прилага и гарантиран достъп до данни за всяка автономна инстанция само след оторизация.

Не е за подценяване и гъвкавостта при избор на хардуер за оптимизация на инвестицията спрямо нивата на сигурност на отделните зони, което се съобразява с изискванията на организациите.

90% от организациите смятат, че техните данни са изложени на риск. Затова LIREX ACS е secure by design и се основава на концепцията за сигурност от край до край.

Съхранението и обработката на данни се възползват от съвременните стандарти за криптиране и гарантират сигурност. LIREX ACS дава възможност за криптиране на данните в картата.

Това става благодарение на утвърдени стандарти за сигурност на персоналните средства за идентификация и идентифициращите устройства. Сигурната среда се фокусира върху защитен криптиран комуникационен канал между всички компоненти на системата.

Данните се транспортират в криптиран вид по целия комуникационен канал. Някои други ключови предимства на продукта са гъвкавото и лесно управление на отделните локации и на потребителските роли, както и модулната и мащабируема архитектура, позволяваща лесни миграции и интеграции.

Тези качества на LIREX ACS, както и непрестанното оптимизиране и внедряване на подобрени функционалности и утвърдени стандарти, гарантират повишаване на контрола чрез използването на една модерна и сигурна система.

Прочети повече
secure-communication

Удобствата излизат на преден план

Новите решения са гъвкави и предлагат индивидуален подход. Всяка организация има своя идентичност и определени изисквания към контрола на достъп.

Това кара ИТ компаниите като Лирекс да създават все по-модерни разработки в посока задоволяване на нуждите на индивидуалния клиент. Проучвания показват, че 98% от служителите смятат контролът на достъп за доста затормозяващ и натоварващ.

Затова от значение са удобствата на потребление. Безконтактният контрол на достъп (Mobile Access Control)  излезе на преден план по време на пандемията от COVID-19. Mobile Access Control предоставя по-голям комфорт за потребителите.

Представете си, че вече няма нужда да носите в себе си ключове и карти, а откриването им да ви затормозява ежедневно. По този начин се улеснява достъпът до големи бизнес сгради, организации с няколко обекта и голяма площ, на тежкотоварни превозни средства до товарни рампи, депа/складове и приемно-складови зони с автоматични врати.

По-опростено е и достъпването на среда с голям трафик и паркинги. Не на последно място се допуска лесно преминаване на инвалидни колички, което е от голямо значение в съвременното общество.

Системата за контрол на достъп управлява пропускателния режим както до даден обект, така и вътре в самия него. Може да бъде изградена в различни обекти като офиси, производствени площадки, различни правителствени сгради и много други.

Тя позволява гъвкаво разпределение на правата за достъп, които могат да се предоставят индивидуално или на група хора. Целта е всеки да получи достъп до конкретни помещения или локации, според административните си задължения.

Прочети повече

Мобилният достъп е ключово удобство

Телефоните, таблетите, часовниците и другите мобилни устройства, които са навсякъде около нас, предлагат избор и лекота на употреба. По-удобните начини за отваряне на контролираните точки посредством Mobile Access Control са незаменимо удобство.

Използвайки мобилните си устройства, хората улесняват ежедневието си. Чрез прехвърляне на контрола на достъп към смартфона на посетителите, бизнес партньорите и служителите, организациите печелят едно опростено, ефективно и гъвкаво управление.

Разрешаването и отнемането на достъп посредством удобен интерфейс пък може да се извърши незабавно и по всяко време, от всяка една точка на света.

Това помага на хората да получат достъп веднага, а когато правата им за това вече не са валидни, отнемането им също става за секунди. Чрез приложения конвенционалните карти за достъп се виртуализират и се съхраняват на смартфона с Android™ или iOS®. По този начин виртуалните и конвенционалните карти за достъп могат да съществуват едновременно, без да си пречат.

Интересно е как смартфонът може да превърне човешката ръка във виртуална карта. Избирайки предпочитаният режим на идентификация, контролът на достъп може да стане много по-интуитивен.

Разстоянието за прочитане на всеки режим се регулира изключително лесно. Възможно е смартфонът да се използва вместо стандартна карта, да се активира режим на дистанционно управление и да се проверят от разстояние точките за достъп.

В режим Hands-free е възможно преминаване покрай четеца, без извършване на допълнителни действия. Има и опция за достъпване на желаното помещение чрез докосване на смартфона от близо или при отдалечен достъп.

Достъпът е максимално опростен и посредством прилагане на гласови команди.

Прочети повече
mobile-access
flexible

Дигитализацията на свързани процеси спестява средства и време

Системите за контрол на достъп биха могли да осигуряват и дигитализация на свързани процеси. LIREX ACS е решение, което включва контрол на достъп, управление на работно време и транспортен модул.  

Докато системата за контрол на достъп управлява пропускателния режим, спазването на работното време е друг обичаен казус за всяка организация. Съхранените данни за преминавания позволяват ефективен контрол на закъсненията, отчитане на присъственото време и калкулация на извънреден труд. Лесният за употреба и интуитивен интерфейс на LIREX ACS позволява с лекота да се управлява и проследява спазването на работното време.

В допълнение към обичайните функционалности за такъв тип решения, Системата за контрол на достъп позволява на компании, които имат интензивни транспортни процеси,  да управляват вътрешната си логистика. Така могат да планират транспортни посещения, да управляват реда на влизане и процеса на последваща обработка.

LIREX ACS помага да се постигат високоефективни логистични процеси, като в същото време намалява оперативните разходи и спестява време. Чрез модула за управление на вътрешната логистика прецизно се планират посещенията на доставчици, управляват се посещенията от страна на контрагентите.

В реално време се получава информация относно свободните логистични зони за обработка. Модулът позволява и пълен контрол при допускане на превозни средства на територията на обекта, както и дефиниране на транспортни линии според типа на товара и дейността.

Предоставянето на справки с обобщени резултати. Обобщените данни позволяват да бъдат открити критичните точки, които водят до забавяне. Така може да се избере подход за оптимизация и намаляване на времето на престой на превозните средства, респективно и на свързаните с това разходи. Това е уникален по рода си транспортен модул за управление в реално време на вътрешно логистичните процеси, който подпомага управленските решения.

Така винаги сте една крачка напред с видимост в реално време и повишен контрол от началото до края.

Като допълнение към разработената от Lirex система за контрол и управление на достъп, Lirex TMS може да работи като самостоятелен модул или за постигане на още по-висока добавена стойност.

Софтуерният модел има за основна цел да оптимизира и организира процеса за управление на транспортния поток за предприятия с големи производства и интензивни логистични процеси.

Прочети повече

Гъвкавостта – още една причина да се инвестира в подобряване на технологията за контрол на достъп.

Възможността за дистанционно управление на достъп осигурява допълнителна гъвкавост за специалистите по сигурността.

В условията на все по-широкото разпространение на практики като „Bring Your Own Device“ (BYOD), заедно с все по-модерен достъп до мрежата чрез мобилни устройства, модернизацията е неизбежна.

Организациите, които продължават да инвестират в остарели технологии, е време да преминат към иновативна система за контрол на достъп, с цялата налична сигурност и удобства.

Заменяйки по-старите системи с новите технологични стандарти се свежда до минимум рискът от сериозни проблеми. Затова най-добрият подход е проактивността и инвестицията в бъдещето.

Подсигурете си високи нива на защита, които осигуряват пълна сигурност на обекта, ценните активи и собствеността, с LIREX ACS. Познавайки отлично най-добрите практики в бранша, експертите на LIREX ще ви предложат индивидуален подход.

Ние знаем, че всяка организация има своя идентичност и определени изисквания, затова ще ви консултираме. Така ще вземете най-доброто решение за вашата система спрямо конкретните нужди.

Вижте повече за услугата