Промяна в лицензионната политика на Microsoft Windows Server

Microsoft-Windows-Server

От Microsoft обявиха актуализация на програмата за лицензиране на Windows Server. Най-забележителната промяна е добавянето на опцията за лицензиране на Windows Server въз основа на виртуални ядра в допълнение към текущата опция за плащане на база брой физически процесорни ядра на хостинг машина. При този модел можете да закупите лицензи само за виртуалните ядра, от които се нуждаете, без да се обвързвате с физически брой ядра на сървъра.

Актуализацията влезе в сила от 1 октомври 2022 г. и има отношение към условията за аутсорсинг и хостинг. Тези промени гарантират, че имате възможност да премествате своите лицензи в облака на партньор, да използвате споделен хардуер и да разполагате с повече гъвкавост в опциите за внедряване на своите софтуерни лицензи.

cloud-virtualisation

Промените се изразяват в следните предимства

Гъвкава виртуализация, което значително разширява избора в случай на аутсорсинг. Това дава възможност на всички, притежаващи Software assurance или абонаментни лицензи (subscription licenses) да използват свой собствен лицензиран софтуер, за да изграждат и/или инсталират решения и да ги стартират на облачна инфраструктурата (специализирана или споделена) на който и да е доставчик на облачни услуги. Това допринася за по-голяма гъвкавост при стартиране на софтуера в multitenant clouds.

Опция за всички със Software assurance или абонаментни лицензи (subscription licenses) за лицензиране на Windows Server на база виртуално ядро. При този модел можете да купувате лицензи само за виртуалните ядра, от които се нуждаете (при спазване на необходимия минимум за VM), без да сте обвързани с определен брой физически процесорни ядра на сървъра. С опцията за лицензиране на база виртуално ядро ​​можете да лицензирате Windows Server според броя виртуални ядра, които използвате във виртуални машини. Това спомага лицензирането на Windows Server да бъде по-лесно при виртуализация или аутсорсинг.

Виртуализацията на Windows 10 и Windows 11 е улеснена, като е елиминирано изискването за лицензиране на Virtual Desktop Application (VDA) за потребителите на Microsoft 365 F3, Microsoft 365 E3 и Microsoft 365 E5, които имат намерение да виртуализират Windows 10 или Windows 11 на сървъри и нямат основно Windows Pro устройство.

Съгласно новото предимство на гъвкавата виртуализация, можете да работите с партньори в програмата Cloud Solution Provider, за да получите предварително изградени хоствани десктоп и сървърни решения, или да използвате свой собствен лиценз, както и да получите лиценз от партньор. За изпълнението на тези решения се изисква Microsoft Customer Agreement с участващия партньор и доказателство за притежание на лиценз.

Имате избор между едногодишни и тригодишни абонаменти за много продукти, включително Windows Server, Remote Desktop Services (RDS) и SQL Server, чрез партньори в програмата Cloud Solution Provider.

happy-choice

Тези промени подпомагат допълнителния избор за внедряване на решенията с повече гъвкавост. За да оптимизирате разходите и да планирате успешно своите нужди, специалистите на Лирекс ще ви помогнат да вземете най-подходящото решение за вашата система.

Свържете се с нас за повече информация.