Разкриваме скритите заплахи: Как непотвърдените резервни копия могат да подложат на риск дигиталната ви сигурност?

Резервното копие на данни е важен аспект на съвременния дигитален живот.

Независимо дали става въпрос за лични снимки, важни бизнес документи или сложни софтуерни конфигурации, опазването на данните е от съществено значение, за да се предотврати загубата им в случай на хардуерна повреда, неволно изтриване на данни, кибератаки или природни бедствия. Създаването на резервни копия (архиви), обаче, е само първата стъпка; също толкова важно е да се гарантира ефективността и надеждността на тези резервни копия чрез редовно тестване. В тази статия разглеждаме рисковете от непроверени резервни копия и подчертаваме значението на валидирането на стратегиите за архивиране.

poruska_green_2_lirex

Какво е непроверено резервно копие?

Неверифицираното резервно копие (Untested backup), е бекъп архив, който не е преминал през определени тестове, за да се провери способността да се възстановят коректно данните от него. Това е изненадващо често срещан пропуск сред хората и организациите, тъй като фокусът често е върху създаването на процедури за архивиране, но се пренебрегва аспекта на валидирането. В много случаи потребителите предполагат, че техните резервни копия функционират правилно, само за да осъзнаят този пропуск, когато се опитват да възстановят данни след катастрофално събитие.

 

Какви са опасностите от непроверени резервни копия?

 

Днес, когато данните стават все по-ценни, бекъп архива става все по-значим. В този контекст е важно, освен да архивираме, да знаем какви са опасностите, ако не проверим сигурността и надеждността на вече запазените данни и техните резервни копия.

Ето шест причини, поради които препоръчваме да се обърнете към LIREX за архивиране и тестване на бекъп архивите.

  • Фалшиво чувство за сигурност (False Sense of Security): Понеже архивираме и бекъпираме данните, автоматично смятаме, че ще можем да възстановим от тях. Само наличието на решение за архивиране, обаче, не е достатъчно, за да се гарантира успех при възстановяването на данни. Без редовно тестване няма как да разберете дали вашата система за архивиране е наистина ефективна.

  • Непълни резервни копия (Incomplete Backups): Различни проблеми могат да доведат до непълни резервни копия, като например неправилно конфигуриран софтуер за архивиране или пропуснати критични файлове. Без тестване може въобще да не разберете, че определени части от данните ви изобщо не се архивират.

  • Повреда на данните (Data Corruption): С течение на времето данните, съхранявани на носители за резервно копие, могат да се повредят или влошат. Чрез редовно тестване на резервните копия можете да идентифицирате всички признаци на повреда на данните и да вземете мерки.

  • Уязвимости на рансъмуер (Ransomware Vulnerabilities): С увеличаването на атаките с откуп, непроверените резервни копия могат да бъдат уязвими за криптиране заедно с оригиналните данни. Редовното тестване на резервните копия може да ви помогне да се уверите, че разполагате с чисти и жизнеспособни данни, които да възстановите след такава атака.

  • Съвместимост с хардуера (Hardware Compatibility): Системите за архивиране често се развиват и промени в хардуера или софтуера могат да направят вашите резервни копия недостъпни или несъвместими. Тестването ви позволява да се адаптирате към тези промени навременно.

  • Човешка грешка (Human Error): Понякога човешката грешка може да доведе до случайна загуба на данни, дори в среда за архивиране. Тестването може да ви помогне да разберете как да се справите ефективно с възстановяването на данни и да намалите необходимото време за възстановяване.

Ползи от редовното тестване на резервни копия

Редовното тестване на бекъпите е важен процес за поддържане на надеждността и ефективността на системите за сигурност на данни.

Ето някои от ползите от този процес:

Проверка на целостта на данните (Data Integrity Verificatio) Редовното тестване на резервните копия гарантира, че данните ви остават непокътнати и могат да бъдат възстановени без проблеми. От съществено значение е да знаете, че данните ви ще бъдат на разположение, когато имате най-голяма нужда от тях.

Цели за време за възстановяване
(Recovery Time Objectives (RTO)
Редовното тестване ви позволява да оцените дали данните действително могат да бъдат възстановени от бекъпа за времето, за което е необходимо. Тази информация е от решаващо значение за планирането на непрекъсваемостта на бизнеса и свеждането до минимум на времето за престой, който е необходим за възстановяването на данните.

Проактивно решаване на проблеми (Proactive Problem Solving) Редовното тестване на резервни копия ви дава възможност да идентифицирате и отстраните всички недостатъци или пропуски в стратегията за архивиране, преди те да се превърнат в критични проблеми.

Изграждане на доверие (Building Trust): Като демонстрирате надеждността на вашата система за архивиране чрез тестване, вие изграждате доверие сред заинтересованите страни, клиентите и потребителите, като ги уверявате, че техните данни са в сигурни ръце.

Процес на тестване на резервни копия (Backup testing process): Тестването не само гарантира целостта на данните, но и предоставя възможност за изчерпателна проверка на процедурите и процесите по възстановяване. Подробният анализ на процедурите разкрива евентуални слабости или несъответствия, които могат да бъдат коригирани предварително, преди да възникнат реални ситуации на бедствие или загуба на данни.

Всичко зависи от хората (All about the people): В процеса на тестване се включват и хората, отговорни за възстановяването на данните. Те участват активно в сценарии на възстановяване, които имат за цел да насочат и усъвършенстват техните умения. Това не само повишава увереността на персонала, но и гарантира, че те са добре подготвени и знаят как да реагират в случай на реална спешна ситуация.

С LIREX можете да изградите собствени решения и политики за бекъп, архивиране и възстановяване или да се възползвате от решение за изнесено, неотменимо архивиране на данни като услуга.

За още по-голяма добавена стойност, да ползвате цялостна Backup-as-a-Service услуга за пълна грижа архивите. Услугата спечели две признания – Cloud and Service Provider Partner от Veeam и BaaS Provider of the Year от Crayon!