Защита на данните срещу Ransomware чрез Immutable Backup

banner-articles--main

С усъвършенстването на зловредните атаки традиционните методи на защита, на които разчитат много организации, могат лесно да бъдат заобиколени.

За справяне с бързоразвиващите се и адаптивни съвременни кибер заплахи като ransomware, се налага организациите да подсигурят гъвкава, многопластова защита.

Когато говорим за зловредни атаки от рода на ransomware, трябва да знаем, че е възможно да се предприемат превантивни стъпки, за да бъдат организациите подготвени за ефективна защита на своите данни.

При подобна зловредна намеса е изключително важно да са подсигурени резервни копия на данните, които да не са засегнати от атаката. Само така атаката не реализира целта си (откуп) и се избягва заплащането на каквито и да е суми към хакерите за възстановяване на данните.

Едва при 6% от успешните ransomware атаки кибер-престъпниците не са се опитали да засегнат резервните копия на данните. А при 68% от анкетираните са засегнати някои или повечето от резервните копия на данни. Това са тревожните данни от доклада Ransomware Trends Report 2022 на Veeam, които ясно показват колко е важно да защитим организациите и да постигнем устойчивост като подсигурим бекпите.

circle-1

Какво е Immutable Backup?

Атаките от типа на ransomware могат напълно да парализират компаниите в случай, че се наложи да платят висока сума поради липса на сигурно резервно копие на корпоративните данни. Поради това е изключително важно архивните данни да не бъдат засегнати от атаката.

Един от начините за това е подсигуряването на Immutable Backup, при който данните са защитени от модификация и изтриване. Така те могат да бъдат възстановени изцяло, като остават незасегнати дори при агресивна намеса от типа на ransomware.

В тази статия описваме най-значимите ползи от Immutable Backup за организациите.

С Immutable Backup данните стават недостъпни за ransomware

Immutable Backup представлява създаване на резервни копия, които не могат да бъдат унищожени дори и в случай на достъп до тях с придобити администраторски права.

Следователно, те се архивират по такъв начин, че не могат да бъдат променяни, криптирани или изтривани – именно това е философията на Immutable Backup.

Друг плюс е, че съхранявайки данните си по този начин, организациите си подсигуряват цялостното и навременното им възстановяване от чисто архивно копие, което при атаки на ransomware остава незасегнато.

Immutable Backup

Неограниченото пространство за съхранение е основно предимство

Едно от предимствата на Immutable Backup е гъвкавостта на наличното пространство, което е нужно за съхранение на данни в голям размер.

При подхода Immutable Backup има възможност за увеличаване или намаляване на обема на пространството, в зависимост от натоварванията.

По този начин дори при разширяване на бизнеса и потребностите, организациите няма да имат повод за притеснения, породени от лимити и ограничения. От друга страна, има възможност за обединяване на различни решения за съхранение на данни – те могат да бъдат запазени на най-подходящите за целта места, според изискванията и възможностите на организациите.

Успешно архивиране и автоматизирана проверка за актуалност

Надеждните, проверени архиви са първата стъпка към успешното възстановяване. Организациите често се сблъскват с този проблем – не са наясно дали данните им наистина са архивирани, в кой момент са архивирани и кои копия са запазени.

Автоматизираната проверка на целостта и актуалността на архивните данни е ключова възможност при добрите практики за устойчивост в случай на кибер атака. При Immutable Backup подхода тази способност може да бъде разширена и персонализирана, за да отговаря на изискванията на конкретната организация.

Възможността за планиране е ключово предимство, което позволява проверка в най-подходящия момент. В резултат се генерира отчет за състоянието на архивите, който се изпраща автоматично до конкретен имейл адрес.

По този начин можете да се уверите, че данните са архивирани в най-подходящия момент и всички копия са налични на определените за целта места.

Immutable Backup-4

Незабавно възстановяване на данните

При атака на ransomware 100% от данните на организацията могат да бъдат криптирани или заразени със зловреден софтуер, което налага тяхното бързо възстановяване.

Незабавният достъп до актуални архивни данни е от решаващо значение, за да има непрекъснатост на дейностите в организацията и бизнесът да не бъде засегнат критично.

Друга важна стъпка при ransomware атака е резервните копия да бъдат сканирани за злонамерен софтуер – това е процес, който е неизменна част от възстановяването след кибер атака и е напълно възможно да се осъществи при наличие на Immutable Backup. Всички тези действия предполагат непрекъснатост на бизнес процесите на организациите в случай на зловредна намеса.

Решението осигурява защита и способ за цялостното възстановяване на данните при евентуален пробив в системата.

Подсигурете си бързо и безопасно възстановяване на критичните данни с Immutable Backup. За да не излагате на риск корпоративните си данни, вижте тук и другите ни предложения за защита срещу ransomware.