Решения за защита срещу Ransomware

Решения за защита срещу Ransomware

Ransomware е една от най-големите заплахи за всяка организация днес. Спрете атаките, преди те да спрат бизнеса ви.

Чували сте за Ransomware, нали?

Искате ли за вас да си остане тема, от която не се боите?

Ако отговорът на тези въпроси е да, то е необходимо да си подсигурите цялостна защита срещу Ransomware в три направления: превенция, реакция, възстановяване.

Превенция

Защото е много по-добре да предотвратите Ransomware атаките, отколкото да трябва да се справяте с последствията. Вземете мерки, за да увеличите защитата и да намалите вероятността да сте потърпевши! Има две основни направления в защитата: човешкия фактор и технологии за защита от кибератаки.

По отношение на човешкия фактор – повишете нивото на познания в областта на информационната сигурност, които служителите ви имат.

Комбинирайте с втория фактор –  подходящите технологични защити, за да ограничите своя attack surface.

Освен Next Generation FireWall (NGFW), трябва да се обърне особено внимание на защитата на потребителските устройства (EndPoint Protection), както и на подсигуряване на сигурен достъп до корпоративните системи и приложения.

Доклада за 2022 на Thales за кибер заплахите показва, че 1/5 от организациите участвали в проучване са станали жертва на успешна ransomware атака през последната година.

Почти 50% от тези организации са били значително засегнати от последиците. Въпреки това, по-малко от 50% от обследваните организации имат официален план за действие в случай на ransomware атака.

С навлизането на ransomware-as-a-service (RaaS) модела и усъвършенствани техники за социално инженерство на хакерите, сега повече от всякога е необходимо да защитите корпоративните си данни като укрепите най-уязвимото за киберсигурността звено – служителите и да ограничите възможностите за атака като намалите своя attack surface.

Прочети повече
prevenciq
reakciq v slucai

Реакция в случай на успешна атака

При кибератаките по принцип, каквато е ransomware, въпросът не е дали, а кога ще ви удари, и до колко подготвени сте за това.

В случай на успешна атака е от критично значение, възможностите за разпространение на зловредния софтуер да бъдат сведени до минимум, както и да се предприемат бързи мерки по реакция и минимизиране на щетите.

Ключово за това е възможно най-бързо да разберете, че има успешна атака, както и да разполагате с изградени процедури по сигурност и квалифициран екип, който да реагира своевременно.

По отношение на процедурите е ключово следването на принципите за least privilege access модела и zero-trust политиките, които са основополагащи при подготвянето на адекватни процедури за права и достъпи до корпоративни данни и системи, които подсигуряват минимални възможности за разпространение на зловредния софтуер.

Друг важен аспект е навременната реакцията при евентуално заразяване, затова е важно да имате пълна видимост видимост и проследимост при възникнали заплахи.

Тук на помощ идват решенията за управление на информацията и събитията в сигурността (Security Information and Event Management – SIEM), както извършване на мониторинг със сигнализации в реално време.

Третият важен аспект за успешното справяне с възникнали заплахи за сигурността е професионалната намеса на експертите по сигурността. Експертния опит на екипа е от критично значение, когато са изправени пред заплаха като ransomware.

Все повече компании предпочитат да се обърнат към професионален партньор по управление на кибер сигурност. Поверявайки наблюдението на сигурността на доверен доставчик, те могат да се пресъсредоточат върху бизнес целите си и да си осигурят конкурентно предимство.

Лирекс разполага с професионален център за управление на сигурността (Security Operation Center).

Прочети повече

Възстановяване на нарушената информация или План Б“

Методите за защита стават все по усъвършенствани, но също и кибер атаките. Ransomware днес, не е това, което беше преди няколко години и зловредният софтуер става все по-труден за откриване.

Затова винаги е добре да има План Б.

Back up е нещо много добре познато, но важното и често подценявано, е да сме сигурни, че криптираните данни не са били трансферирани в back up-a, тоест да сме сигурни, че back up-ите ни са  добри и ще можем да ги възстановим при нужда.

След щателна проверка на нуждите и целите на вашата организацията, експертите на LIREX ще подготвят детайлна процедура за проверка на back up-натите данни, с която да гарантирате, че данните в back up-a не са криптирани.

Прочети повече

Интересна информация

Ransomware – голямата заплаха за съвременния малък и среден бизнес

В тази статия даваме повече информация за Ransomware атаките и защо все повече малки и средни организации страдат от зловредния софтуер.

Прочете статията

Експертите на LIREX познават отлично най-добрите практики в бранша и ще ви консултират при избора на най-подходящата за вас стратегия за изграждане на устойчива сигурност спрямо индивидуалните нужди на вашата организация.

Свържете се с нас, за да обсъдим най-подходящите за вашата организация възможности за защита срещу Ransomware чрез превенция, минимизиране на щетите и постигане на план Б.

Направете запитване

Вижте още услуги от LIREX

poruska_green_2_lirex

ДОСТЪП ДО ПРИЛОЖЕНИЯ

Начинът за достъп до приложения и услуги е първостепенен фактор за удовлетвореността на потребители и клиенти.

poruska_green_2_lirex

Security Operations Centre

Осигурете си конкурентно предимство с LIREX Security Operations Centre

poruska_green_2_lirex

СИГУРНОСТ НА ДАННИ

Постигането на оптимално ниво на сигурност изисква комплексен подход и анализ на множество аспекти.