Младши Системен администратор

header_4_obqva_lirex

Във връзка с разширяване на дейността на компанията и развитие на екипа ни в град Варна, търсим Младши Системен администратор за поддръжка на системите на наш клиент.

Основни отговорности:

– Поддръжка на Windows базирани сървърни операционни системи – физически и виртуални сървъри; инсталиране на секюрити пачове; даване на права за достъп; архивиране
– Администриране на обекти в MS Active Directory
– Мониторинг на физически и/или виртуални машни;
– Диагностика и отстраняване на възникнали проблеми и инциденти
– Проактивно наблюдение на ИТ инфтаструктура

Изисквания:

– Опит на подобна позиция;
– Предимство е завършено образование в сферата на Компютърните науки и/или Телекомуникациите или наличието на сертификати в сферата на информационните технологии;
– Предимство са умения по поддръжка на Linux базирани сървърни операционни системи
– Владеене на английски език (В1+);
– Познания за DNS, DHCP, RDP;
– Познания по компютърен хардуер;
– Познания по компютърни мрежи;
– Умения за работа с хора;
– Умения за анализ и разумна комбинативност;
– Умения за планиране на времето;
– Отлични комуникационни умения;
– Консултантски подход към клиентите;
– Организираност и отговорност към поставените задачи;
– Умения за работа в екип
– Желание за учене, придобиване на нови знания и умения в ИТ сферата.

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

– участва в иновативни проекти в България и на международно ниво
– предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията
– предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.