Разберете колко защитени са вашите ИТ активи.

Има ли слаби места и уязвимости в текущата ви информационна сигурност?

Има ли странични инструменти или процеси, които не изпълняват полезна функция?

Готови ли сте да отблъсквате заплахите за сигурността и да възстановявате бизнес процесите в случай на прекъсване на системата или нарушаване на данни?

Ако откриете недостатъци в сигурността, какви конкретни действия можете да предприемете, за да ги отстраните?

Отговорете си на тези и други критични въпроси чрез одит на информационната сигурност във вашата организация.

Одит на ИТ сигурността - IT security audit

Какво представлява одитът на информационната сигурност?

Одитът на информационна сигурност оценява текущите мерки за защита. Експертите на LIREX  оценяват сигурността и уязвимостта на ИТ системите, като откриват слабости и несъответствия. Въз основа на събраната информация, изготвят подробен доклад с препоръки за коригиращи действия, подкрепени от най-добрите международни практики. Следвайки експертните ни препоръки, клиентите на LIREX постигат съответствие с най-високите стандарти за сигурност.

poruska_white_3_lirex

Защо са необходими редовни одити за информационната сигурност?

На първо място, цялостният одит на информационна сигурност позволява да се провери защитата на цялата инфраструктура на организацията: хардуер, софтуер, услуги, мрежи и центрове за данни.

Изчерпателният одит може също да помогне за покриване на стандартите и изискванията за сигурност на данните. Много национални и международни разпоредби, като GDPR изискват одит на ИТ сигурността, за да се гарантира, че информационните системи отговарят на нивата, заложени в стандарти за събиране, използване, съхранение и унищожаване на чувствителни или лични данни.

Одит на ИТ сигурността - IT security audit
Одит на ИТ сигурността - IT security audit
poruska_green_2_lirex

Основни предимства

Одитът на информационна сигурност предоставя цялостна независима оценка на защитата на ИТ инфраструктурата и препоръки за подобряване от висококвалифицирани експерти с дългогодишен опит.

Прилагането на препоръките от одита на информационна сигурност, спомага за оптимизирането на ИТ инфраструктурата и свързаните с нея процеси в съответствие със съвременните изисквания за сигурност, подобрявайки качеството на вътрешния контрол.

Одитът помага за подобряване на поверителността на търговската и друга важна информация, защита на информационните системи от неоторизиран достъп и заплахи от вируси, намаляване на човешкия елемент в критични ИТ аспекти и подобряване на сигурността на всички нива: приложения, операционна среда, физическа, виртуална, мрежова инфраструктура и др.

Одитът за информационна сигурност позволява да се избегнат ненужните ИТ разходи за сигурност, предоставяйки адекватни препоръки. Освен това намалява рисковете за загуба на репутация, произтичащи от ниска информационна сигурност, което е важно за всеки бизнес.

Основни предимства

Одитът на информационна сигурност предоставя цялостна независима оценка на защитата на ИТ инфраструктурата и препоръки за подобряване от висококвалифицирани експерти с дългогодишен опит.

Прилагането на препоръките от одита на информационна сигурност, спомага за оптимизирането на ИТ инфраструктурата и свързаните с нея процеси в съответствие със съвременните изисквания за сигурност, подобрявайки качеството на вътрешния контрол.

Одитът помага за подобряване на поверителността на търговската и друга важна информация, защита на информационните системи от неоторизиран достъп и заплахи от вируси, намаляване на човешкия елемент в критични ИТ аспекти и подобряване на сигурността на всички нива: приложения, операционна среда, физическа, виртуална, мрежова инфраструктура и др.

Одитът за информационна сигурност позволява да се избегнат ненужните ИТ разходи за сигурност, предоставяйки адекватни препоръки. Освен това намалява рисковете за загуба на репутация, произтичащи от ниска информационна сигурност, което е важно за всеки бизнес.

poruska_green_2_lirex
Одит на ИТ сигурността - IT security audit

Експертите на LIREX познават отлично най-добрите практики в бранша и ви консултират за избор на най-подходящото решение спрямо индивидуалните нужди на вашата организация.

Изпълнявайки препоръките от одита на информационна сигурност, ще подобрите зашитата на ИТ инфраструктурата си и ще успеете да постигнете съответствие, дори и с най-високите стандарти за сигурност.

Свържете с нас, за да ви помогнем бързо и лесно да получите цялостен одит на информационна сигурност, препоръки за подобрения и развитие.

 

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване