Търсим Мрежови инженер, който да се присъедини към екипа ни в град София.

Основни отговорности:

 • Проектира, бюджетира и изгражда мрежови решения
 • Администрира мрежово оборудване
 • Инсталира, конфигурира и поддържа мрежова инфраструктура
 • Консултира мрежови администратори на клиенти по проблеми, касаещи функционалността и работоспособността на мрежовото оборудване
 • Участва във вътрешни обучения на колеги и клиенти за мрежови решения и технологии
 • Поддържа квалификация по сертификационни партньорски програми на LIREX – Cisco, Check Point, HPЕ, F5,Sophos и др.

Изисквания:

 • Висше образование – направления Компютърни системи и технологии/Комуникации/ Електронни/Информационни системи/Математика/Информатика
 • Минимум 3 години в областта на мрежовите комуникации и технологии
 • Задълбочени познания в областта на мрежовите комуникации – TCP/IP протоколен стек, Layer 2 технологии, маршрутизиращи протоколи, VoIP, мрежова сигурност, както и за използване на специализирани приложения
 • Добро владеене на английски език – писмено и говоримо
 • Много добра компютърна грамотност – Microsoft Office
 • Аналитичен подход при решаване на проблеми
 • Умения за работа в екип, комуникативност, инициативност, желание за учене
 • CCNА Routing & Switching, CCNA Voice или CCNА Security ще се считат за предимство

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

 • участва в мащабни, иновативни проекти в България и на международно ниво
 • предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията и сертификация
 • предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.

APPLY NOW