Банковият сектор и Cloud and App Security – въпроси и отговори, предизвикателства и решения

153886010_10158308684251032_9134068263145575517_o2

Тази седмица взехме участие в тазгодишното издание на конференцията Fintech Summit с темата “Cloud and App security – the new security challenges“. Основната тенденция в киберсигурността е в посока consolidated visibility и zero-trust подход. Това е подтикнато от комбинацията на променящите се технологии и заплахите, които стават все по-комплексни.

По време на презентацията ни обърнахме специално внимание на сигурността на приложенията. Говорихме за промените в обезпечаването на сигурността – решения за privileged access management и засегнахме темата как да преодолеем silent data corruption.

Нашите експерти споделиха какво не трябва да пропускат разработчиците на приложения в своя Continuous Integration pipeline, за да подсигурят навременна детекция и да повишат сигурността на приложенията, които създават.

По време на презентацията направихме и преглед на най-критичните рискове за сигурността на уеб приложенията. Анализирахме новите предизвикателства за киберсигурността, пред които се изправя сектора, в контекста на активната употреба на Cloud, IoT, APIs и AI/ML технологии. Различните гледни точки, от които трябва да се погледне на сигурността на приложенията, и къде е мястото на оценката на рисковете, също бяха част от обсъжданите теми. Специално внимание беше обърнато и на въпроса “Защо е важно подходът към киберсигурността да бъде комплекс от процеси, дизайн и контроли?”, а не просто сбор от еднократни, изолирани мерки.

В обобщение на темата, нашите експерти споделиха, че в контекста на  променящите се технологии и все по-сложните заплахи намирането на баланс между рисковете и мерките за сигурност е от ключово значение. Това е и основата на нашия подход към всеки проект – намиране на най-подходящите решения, според индивидуалните нужди на всеки клиент.

Fintech Summit 2021 се фокусира върху бъдещето на финансовия сектор, възможностите за сътрудничество между Fintech компаниите и традиционните финансови институции, най-вероятните последици от кризата през 2020г., както и потенциала за разработване на финансови модели и нововъзникващите технологии за по-нататъшен растеж и укрепване на индустрията.