Cisco Advanced Collaboration Architecture 2023-2024

LIREX отново защити престижната специализация Cisco Advanced Collaboration Architecture за региона на Югоизточна Европа!
 
Тази специализация подчертава нашата изключителна способност да предоставяме напреднали Cisco решения чрез утвърдени продажбени умения, експертен технологичен опит и разнообразие от ИТ услуги на пазара.
 
Нашата постоянна ангажираност към иновациите и добавената стойност за клиентите ни ни превръщат в доверени партньори в областта на Cisco технологиите.