ДЕЛЯН ГЕНКОВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В NSX-T BOOTCAMP В ПРАГА

nsx-t

От 24 до 26 юни в гр. Прага VMware организира своя традиционен NSX-T Boocamp.

В него участваха 18 инженери от Сърбия, Унгария, Чехия, Словения, Словакия и Хърватска. България имаше двама представители, единият от които беше Делян Генков – консултант мрежи и сигурност в LIREX.

Събитието беше посветено на методите за осигуряване на мрежова комуникация, сигурност, автоматизация и опростено използване на съвременни приложни архитектури, съставени от хетерогенни системи и технологии. Бяха разгледани спецификите и приложенията за изграждане и използване на сигурни, отказоустойчиви и мащабируеми мрежови комуникации в центрове за управление на данни, традиционни и виртуализирани платформи, облачни инфраструктури и хибридни решения.

На фокус бяха и възможностите за лесна интеграция със съществуващи продукти и решения от различни водещи производители.

Акцентът в интеграцията беше върху внедряването на нови технологии във вече съществуващи центрове за управление на данни и облачно базирани инфраструктури, без да се налага подмяна на цялото съществуващо оборудване и софтуерни продукти.

Подчертаната практическа насоченост на обучението помогна за надграждане на професионалния опит на участниците за планиране, инсталиране и конфигуриране, поддръжка, миграция и разширяване на традиционни, виртуализирани, контейнерно-базирани, облачни и хибридни мрежови инфраструктури.

Екипът на LIREX постоянно развива своите професионални компетенции и експертиза, участвайки в конференции, сертификационни обучения и семинари. За нас е важно да предлагаме на клиентите си експертна грижа съобразена с най-актуалните технологии и решения.