Добрите практики – път към устойчивото развитие на Лирекс

Добрите практики – път към устойчивото развитие на Лирекс

Лирекс е компания, за която идеите за устойчиво развитие не са само думи. 

Доказателство за това е отличието, което компанията получи през миналата година. През 2021 година Лирекс e една от малкото компании, оценени със сребърен медал от EcoVadis. Международната неправителствена организация, оценяваща корпоративната устойчивост, ежегодно одитира повече от 75 000 организации в категориите „Околна среда“, “Условия на труд и човешки права”, “Етика” и „Устойчивост на веригата за доставки“.

Лирекс е в топ 6% листата на  EcoVadis организации, работещи в сферата на ИТ услугите и решенията и свързаните с тях дейности. Фактът, че едва 25% от оценяваните компании получават сребърен медал, е признание за опита, знанията и уменията на екипите на Лирекс.

Създавайки, развивайки, надграждайки и прилагайки в ежедневието си ефективни политики и добри практики, всеки от екипа на Лирекс става част от глобалната система от компании, работещи за опазването на околната среда, спазването на трудовите и човешки права, етиката и устойчивото снабдяване.

Лирекс създаде и развива нови инициативи, внедрява иновативни практики и активно подобрява процесите на работа, което е видно и от постигнатите високи резултати пред една от най-големите рейтингови агенции в света. В това отношение компанията ежедневно залага на повишаване на качеството на предлагане и обслужване и на разнообразието от иновативни услуги в портфолиото си. И най-важното, в което ние вярваме и знаем от опит е, че „В свят на технологии хората правят разликата!“.

Планираме да задържим и повишим рейтинга си, като надграждаме практиките си за устойчиво развитие и като продължим да показваме и прилагаме на практика коректно отношение (една от нашите 5 ценности!) към партньорите и служителите си.

В Лирекс вярваме, че устойчивото развитие е и резултат от генериране на иновативни идеи и тяхното реализиране. Тази година те ще бъдат в три основни направления: 1. Иновации и екип; 2. Екология и устойчиво развитие и 3. Социална отговорност.  Като част от тези инициативи са статии и съвети в нашия вътрешен портал, свързани с  опазване на околната среда, с живот с нулев отпадък и с рециклирането на суровини. По този начин, ние, като отговорни членове на обществото, бихме помогнали не само суровините да продължат своя живот, но и ставаме част от една по-чиста планета. Вярваме, че когато хората се научат да пестят ресурси и да живеят отговорно, светът ще се превърне в по-добро място за всички нас.

За EcoVadis

От основаването си през 2007 г. EcoVadis се разраства, за да се превърне в най-големия и най-доверен доставчик в света на оценки за устойчивост на бизнеса, създавайки глобална мрежа от повече от 90 000+  оценени компании. Офисите на EcoVadis са позиционирани в повече от 12 страни в света.

От EcoVadis описват някои от акцентите през изминалата 2021 година, в посока измерване на въздействието в рейтинговата си мрежа.

„Преди 15 години EcoVadis си постави за цел да помогне на компаниите да използват устойчива интелигентност, за да вземат бизнес решения, които не само подобряват крайният резултат, но и общностите, животът на хората и планетата, от която всички зависим. Десетилетие и половина по-късно засилваме усилията си, докато сме свидетели на нарастващия натиск върху корпоративни и политически лидери да превърнат амбицията в положително социално и екологично въздействие. Времето за сигнализиране на „амбицията“ изтече, а „планирането“ и „поставянето на цел“ вече не са достатъчни. Сега, повече от всякога, „внедряването“ и „въздействието“ трябва да бъдат лозунгите за ефективно управление на корпоративната устойчивост в бъдеще“.

Лирекс ще продължава да работи в посока своето надграждане и усъвършенстване не само като един от лидерите на ИТ пазара, но и като инициатор на активности и добрите практики, водещи към локално и глобално разпространяване на политиките за устойчиво развитие.