ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА PORTSTAT В ИАМА ЩЕ БЪДЕ РАЗШИРЕНА С НОВИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

B_bf7ae8873ab063f50bafc459951f0518-e1504186647355

След успешното внедряване на Информационна система PORTSTAT в Изпълнителна агенция „Морска Администрация“ (ИАМА) от Лирекс БГ през 2011 / 2012г., тази година предстои проектиране, разработване, внедряване в експлоатация и поддръжка на допълнителни функционалности.

Информационната система „PORTSTAT” е предназначена за обмен и съхранение на статистически данни, свързани с обработваните товари от пристанищните оператори.

Чрез въвеждане на системата, ефективността на обмена на данни значително се подобри. Системата осигури по-високо ниво на надеждност и сигурност на информацията и позволи отдалечен и контролиран достъп до данните, което също улесни работата на агенцията.

Какви са основните ползи от разширяването на системата PORTSTAT?

  • разширяване на възможностите за въвеждане, обмен, обработка и съхраняване на данни
  • по-пълно обхващане на процеса – от постъпването на данните до тяхната крайна обработка, обезпечавайки тяхното централизирано съхранение
  • извличане на данни по различни критерии
  • анализиране на по-широк набор от статистически данни, свързани с обработваните товари от пристанищните оператори
  • запазване на сигурността и качеството на системата
  • бързи и удобен достъп за ползване на данни от пристанищните оператори

За повече информация относно системата, моля свържете се с нас.