ИНОВАТИВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЛИРЕКС БГ ЩЕ СЕ БОРЯТ С ПОЖАРИТЕ И ВЪВ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

B_95879ea25d9a59e248726469e8d821d6-e1504184715745

Аксаково, област Варна, е поредната българска община, която ще се бори ефективно с огнените стихии с помощта на интегрирана система за ранно откриване и превенция на пожари, изработена от Лирекс БГ. Проектът, финансиран в рамките на европрограмата за развитие на селските райони, е завършен през септември. С това, над 11 % от територията на българските гори ще бъдат защитени с нови технологии за борба с огъня.

Какво представлява?

Противопожарната кула е изградена в землището на с. Изворско . Местоположението е избрано след обстоен оглед и анализ на релефа за постигане на максимална ефективност. Конструкцията е с височина 25 метра. Разполага с роботизирана камера с висока разделителна способност, телеобектив с 36 кратно оптично увеличение и електронна стабилизация на изображението. Специфичният дизайн на системата осигурява видимост в зона от над 70 км2. А интелигентният софтуер позволява локализирането на пожара с точност до 15 м2.

Как работи?

Интегрираната система за ранно откриване на горски пожари, разработена от Лирекс БГ, извършва автоматизирана обработка на видеоизображения. За целта използва модерни методики за анализ в реално време, което позволява откриване на пожари още във фазата на тяхното зараждане. Системата следи за признаци за горски пожари. За целта в автоматичен режим камерата последователно обхожда предварително дефинирани позиции, спирайки се на всяка от тях за определен период от време. Ако се засече подозрителна следа от огън – дим или пламък, се генерира звуков сигнал и алармен прозорец. Той се предава към центъра за наблюдение, където експерт проверява маркираните кадри.

Превенция

Освен подаване на видео данни в реално време, иновативната противопожарна технология предоставя информация и за метеоролoгичните условия – температура, влажност, атмосферно налягане, скорост и посока на вятъра, което позволява прогнозиране на разпространението на огъня в ситуация на вече възникнали пожари. Също така, системата предоставя и съхранява географски данни – релеф, разположение на пътища, водни ресурси. Тази важна информация се използва при контрола на камерите за наблюдение и при дейности за овладяване на пожари и други природни бедствия.

Към момента на територията на България функционират над 20 системи за ранно откриване и превенция на горски пожари. Разположени са в планините Родопи, Пирин, Осогово, Стара планина, Витоша, Странджа, Беласица, Врачански Балкан и др. Предвижда се този брой да расте прогресивно, тъй като единственият ефективен начин да се намалят вредите, причинени от горските пожари, е навременното им откриване и бърза реакция при овладяване на разпространението и потушаването им.