ЛИРЕКС БГ ИЗГРАДИ ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ministerstvo_na_zemedelieto

Лирекс БГ завърши проект за създаването на общ информационен портал.Този проект обединява Интернет страниците на Министерство на земеделието и храните и областните дирекции “Земеделие”.

Цел на проекта

Проектът има за цел да подобри организацията и работните процеси в структурите на министерството.

Освен създаването на общия информационен портал, Лирекс БГ въведе и възможности за интерактивно обслужване.То се осъществява чрез автоматизирани точки за достъп до портала. Те са пилотно разположени в приемните на 6 от областните дирекции, както и в самото министерство. Също така служители от всички ОДЗ имат достъп до информационния портал. Те могат и да поддържат и актуализират съдържанието. Порталът е адаптиран за хората с неравностойно положение. Има секции за подаване на сигнали за корупция, даването на мнения и препоръки от страна на гражданите.

Проектът е финансиран по ОПАК и съфинасиран от Европейския социален фонд (ЕСФ).