Лирекс БГ ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Лирекс БГ ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG16RFOP002-2.077-1446-C01 – Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Периодът на изпълнение на договора е 3.2.2021 – 3.5.2021 г.

Основна цел на проекта е  Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Благодарение на полученото по настоящия проект по ОП “Иновации и конкурентоспособност” финансиране, дружеството ще затвърди своята стабилност като демонстрира постоянно положително развитие, изразено в увеличаване на финансовия резултат, запазване и създаване на нови работни места, разширяване на продуктовото си портфолио, увеличаване на броя на клиентите и разширяване на пазарното си присъствие.  

——————-—————– www.eufunds.bg ——————————-

 Проект BG16RFOP002-2.077-1446-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.