ЛИРЕКС БГ ООД УЧАСТВА В МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОРУМ ЗА КИБЕР СИГУРНОСТ – AFCEA INTERNATIONAL CYBER SYMPOSIUM

B_ffe496eee3e4b8f9774f068ef7058ff2-e1504184225477

Днес стартира един от най-значимите форуми в областта на кибер сигурност – AFCEA INTERNATIONAL CYBER SYMPOSIUM. Събитието се организира от международната организация с нестопанска цел АФСЕА Интернешънъл. В продължение на 3 дни, от 8 до 10 декември, ще бъдат разисквани теми за кибер сигурността, заплахите и политиките. Форумът се случва под патронажа на Президента на Република България – г-н Плевневлиев. В него участие ще вземат високопоставени представители на Правителството. Като министри и зам.министри, свързани с темата, ръководни представители на НАТО, ЕС и САЩ и водещи представители в индустрията. Програмата на симпозиума е разделена на лекции и уъркшопи.

Със собствен щанд в събитието ще участва и водещата в сферата на информационна сигурност българска компания Лирекс БГ ООД. Фокус на участието на Лирекс ще бъдат следните теми: Penetration Test, Next generation firewall, CSIRT (Computer Security Incidents Response Team) и Cyber Risk Management.

Информационната сигурност е ключова за всеки сектор с цел надеждно управление на информационни системи и корпоративни данни. Нейната нужда е специфична за всяка конкретна организация. Лирекс БГ ООД предлага пълно портфолио от услуги в областта на информационната сигурност.Сред тях е и услугата PENETRATION TEST, натоварен да проверява дали организацията е защитена от вътрешни и външни заплахи. Тестът имитира реални заплахи като злонамерен служител, външен хакер или индустриален шпионаж. Помага и за идентифицирате и оценка на уязвимостите, неоткрити при автоматично сканиране, последиците и загубите в случай на атака и проверка на ефективност на мрежовата защита.

NEXT GENERATION FIREWALL (NGFW)

 Услуга, насочена към мрежова инфраструктура и мрежовата сигурност – ключови компоненти на всяка организация. NGFW представляват защитните стени, които стоят на пътя на целия изходящ и входящ Интернет трафик във всяка организация. И реално имат информация за целия трафик. Затова е и наложителен избор на възможно най-интелигентно FIREWALL устройство. То трябва „разбира“ и анализира трафика.Също възможно най-бързо, за да не пречи на скоростта.

През годините Лирекс БГ ООД са доказали своята свръх компетентност в темата, като са проектирали, внедрили и поддържат множество решения в областта на мрежовата инфраструктура, включващи безжични технологии, гласови комуникации, решения за маршрутизиране и комутиране, решения за пренос на данни между дискови масиви и системи за защита на информационната сигурност. За изграждането на мрежова инфраструктура компанията използва най-съвременни технологии на доказани световни лидери като: Cisco, Aruba, HP, Avaya, Juniper, Motorolla, Microsoft, Check Point, D-Link и TP-Link.

CSIRT (или Computer Security Incidents Response Team)

Организация или звено, което предоставя услуги по защита и предпазване от инциденти в компютърната сигурност. Лирекс БГ ООД предлага пълен обхват от дейности по изграждане на CSIRT, сред които установяване на изискванията, създаване на план за внедряване, определяне на мисия, цели и услуги, дефиниране на роли и отговорности и др.

CYBER RISK MANAGEMENT 

Цялостната политика и стратегия за управление на риска, предприета от организациите, и е свързана с кибер-сигурността. Тя представлява разписани конкретни действия, процеси, методики и т.н., които трябва да бъдат взети в случай на атака, заразяване с вирус и др. До някъде може да бъде разглеждано като стратегическа за организацията.