ЛИРЕКС БГ ПОКРИ ИЗИСКВАНИЯТА НА ОЩЕ ЕДНА НОВА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ОТ CISCO – CISCO COLLABORATION ARCHITECTURE

B_bd9eea2bb209f01a247e12baebd0462a-e1504188862523

Advanced Collaboration Architecture Specialization 

Advanced Collaboration Architecture Specialization е новата специализация от Cisco, чиито изисквания Лирекс БГ успя да покрие. Бизнесът днес все повече изисква непрекъснато взаимодействие между организациите, клиентите, служителите, партньорите и доставчиците. Хората, с които работим ежедневно, могат да се намират навсякъде по света. Понякога е трудно  да се осъществи лична среща.

Елементите на специализацията създават среда, в която сътрудничеството се осъществява по-лесно. Архитектурата се изгражда на модулен принцип и по този начин позволява организациите да внедряват системите последователно. Посредством Cisco Collaboration Architecture Лирекс БГ осигурява на своите клиенти сигурен и надежден достъп до техните ресурси от всяко място. Осигурява стандартизиран начин на работа, независимо от какво устройство се осъществява достъпът. Освен това, архитектурата предлага възможност за пренос на всякакъв тип съдържание- видео, глас и данни.

Новата архитектура работи както с нови, така и със съществуващи технологии на Cisco. Напълно съвместима е  с вече изградени архитектури.