ЛИРЕКС БГ ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ ЗА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ

B_f0da9e396de6dc0de61bbabc4de3438a-e1504187022608

Благодарение на реализирания проект значително ще бъдат намалени преките и косвени щети, причинени от пожари и загиване на големи площи горски масиви на територията на „Държавно горско стопанство Кости“.

Решението представлява съвкупност от технологии за обзорно видеонаблюдение и охрана, метеорологични станции, самостоятелно захранване от възобновяеми източници и специализиран софтуер.Всичката информация от цялата система се предава и наблюдава в изграден център за мониторинг.

Проектът бе реализиран за териториално поделение „Държавно горско стопанство Кости“, югоизточната част на Бургаска област, разположено на територия от над 10 хил. ха.

Някои от по-важните преимущества на системата са:

  • Ранно откриване на горски пожари, още в процеса на тяхното зараждане;
  • Намалява необходимостта от патрулиращи екипи, които да обхождат местността и да следят за възникнали пожари;
  • Позволява ефективен оглед на големи територии само от едно работно място в центъра за наблюдение;
  • Намалява времето за реакция от момента на възникване на пожара до неговото идентифициране и локализиране;
  • Своевременно оповестяване на заинтересованите длъжностни лица;
  • Спомага за по-ефективно овладяване на пожари. Предоставя по-добра оценка на риска и разпространението на възникнал пожар. Благодарение на събраните метеорологични данни от системата и непрекъснатия визуален контакт с засегнатото място;
  • Позволява и наблюдение за бракониери и незаконна сеч;
  • Съхранение на видео архив и метеорологични данни.