ЛИРЕКС БГ УЧАСТВА В РАЗРАБОТВАНЕТО НА НАЙ-МОДЕРНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА В ЕВРОПА

B_197fce0bc406c4dde8ee130600e09e1c-e1504191004103
Лирекс БГ участва в разработването на интегрираната информационна система за НВМС (Националната ветеринарномедицинска служба).  Mинистърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, я окачестви на откриването в с. Чепинци като „най-модерната идентификационна система в Европа”. Интегрираната информационна система (ИИС) е разработена от консорциум „Матерна систем”. Той включва фирмите Лирекс БГ, Матерна Германия, Индекс-България и Макспоинт компютърс. ИИС, представена на сайта на НВМС под наименованието „ВетИС”, е предназначена за регистрация, идентификация и проследяване движенията и контрола на здравния статус на всички животни в страната (в животновъдни обекти, домашни животни и скитащи кучета). Освен информация за животните( тяхното местоположение, движение и здравен статус) в системата се съхранява и информация за всички физически и юридически лица, свързани с идентификацията, отглеждането, лечението, търговията и транспорта на животните.

Ползи от ИИС

Целта на системата е да обслужва управленските и технологични процеси в НВМС. А също така и прилежащите структури и всички лица и обекти, свързани с провеждане на дейности по Закона за ветеринарномедицинската дейност. Въвеждането на системата ще спомогне да бъдат спрени злоупотребите с финансови средства на ЕС и с обществените поръчки. Ще се реши и проблемът с т. нар. „виртуални животни”, за които се твърди, че неправомерно се плащат субсидии.

Чрез ИИС могат да бъдат изготвяни справки и отчети за администриране и контрол от страна на НВМС и подчинените й структури. Тези справки включват информация за целия жизнен цикъл на животните (включително болести, ваксинации и лечение), огнищата на зараза, транспорта на животни и продукти от животински произход. ИИС дава и възможността да се въвеждат координатите на регистрираните животновъдни обекти чрез GPS устройства. Точното им местонахождение се визуализира чрез картите GoogleEarth. Системата автоматично определя и визуализира зоните върху които да се наложат възбрани при възникване на болести/епидемии.

Системата е WEB-базирана като всичката информация се събира и съхранява в централна база данни. Системата работи с база данни Oracle, включително компонентата й Oracle Real Application Cluster (RAC) и VMware Infrastructure Enterprise.