ЛИРЕКС БС ИНСТАЛИРА BLUECOAT PROXYSG В ИНВЕСТБАНК АД

B_c542308d3bd1c92203e97f60cb6576f6-e1504189675121

Лирекс БС, част от компаниите Лирекс.ком, извърши доставка и инсталация на решение за филтриране на Интернет трафика за нуждите на Инвестбанк АД(BlueCoat ProxySG).

Този проект беше част от въвеждането на нови политики за използването на Интернет от служителите на банката. Бяха блокирани нерегламентираните средства за комуникация, като например Skype, ICQ, Windows Live Messenger и други.

BlueCoat ProxySG

Внедряване на решението BlueCoat ProxySG бе избрано, тъй като използването на различни приложения за обмяна на съобщения, глас или видео противоречат на корпоративната политика за сигурност в Инвестбанк АД. BlueCoat ProxySG е единственото решение за момента, позволяващо филтрирането на Skype.

Компаниите от групата Лирекс.ком са сертифицирани партньори на BlueCoat Systems. BlueCoat Systems предоставя решения за оптимизация на мрежовата инфраструктура на ниво приложение, които осигуряват видимо ускорение и повишена сигурност. Те са необходими за оптимизирането и защитата на потока информация до всеки потребител в организацията. Използвайки решенията, които Blue Coat Systems разработва, всяка компания може да повиши продуктивността на мрежата си и да обезопаси потока информация.