ЛИРЕКС БС ИЗГРАДИ СИСТЕМА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ В АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” ЕАД 10.02.2010 Г.

B_bdbb8ca7ea9b238203e1536d17fd4c63-e1504191238160

Лирекс БС проектира и изгражда съвременна IP-базирана система за оповестяване. Тя осигурява качествено и надеждно оповестяване на територията на АЕЦ „Козлодуй”. Както и в населените места, намиращи се в 12 километровата зона. Реализираната от Лирекс БС оповестителна система е гъвкава, надеждна, лесна за разширение и интеграция с други системи.И не на последно място – изисква ниски разходи за поддръжка и обслужване.

Изградена на базата на модерни технологии, системата осигурява предаването на звук с цифрово качество по всякакъв вид преносна среда до различни по вид крайни устройства. По този начин се осигурява гарантирано високо качество на съобщенията.  В случай на необходимост се предават чрез радиоуредби, стационарни и мобилни телефони или друг вид крайни устройства.

Използването на звук с цифрово качество и VoIP технология дава гъвкавост на системата, увеличава сигурността и осигурява леснота при смяна на конфигурацията или алгоритмите. Тъй като новата система използва съществуващата мрежова инфраструктура в АЕЦ „Козлодуй”, отпада необходимостта от ползването на скъпи наети телефонни линии. Осигурена е и двустранна връзка за контрол на изправността. Предоставя се възможност в реално време да се следи дали оборудването във всяка точка за оповестяване е в работоспособно състояние. Това също допринася за намаляване на разходите по обслужване, както и за високата надеждност на системата.

АЕЦ „Козлодуй”

Единствената атомна централа в България и  най-големият производител на електроенергия в страната с над 30% годишен дял в националното електропроизводство. Това определя особено важното значение на предприятието като фактор за икономическа стабилност в национален и регионален план.
Лирекс БС е част от компаниите Лирекс.ком – лидер в сферата на информационните технологии. Предлага интегрирани ИТ решения, консултантски и аутсорсинг услуги.