ЛИРЕКС БС ПРЕДЛАГА НОВИ ИТ ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ, КАКТО И ИТ УСЛУГИ ЗА ОТДАЛЕЧЕНИ КЛИЕНТИ

B_5c08fcb945727251770d5667b9ebcfa2-e1504188533653

Лирекс БС въведе в експлоатация интегрирана платформа за предоставяне на ИТ услуги за отдалечени клиенти и услуги за информационно обслужване по заявка „e-office”.

Платформата се състои от няколко модула, които включват:

  • хостинг
  • информационно обслужване по заявка
  • обработка на данни
  • софтуер като услуга (software as a service)
  • ИТ услуги за отдалечени клиенти.

Конкретните услуги, които Лирекс БС вече предлага, са:

  • Отдалечено управление и обслужване при клиента на компютърни системи и средства за обработка на данни;
  • Инфраструктура за Web-хостинг и Web-хостинг. Има възможност за обслужване на до 10 000 конкуренти потребителски заявки;
  • Предоставяне на Web-пространство за софтуерни приложения и информационно обслужване по заявка на клиент. Има технологичен капацитет да поддържа до 2000 активни пакета приложни програми едновременно;
  • Обработка на данни по заявка на клиент.Има възможност за предоставяне на до 20 ТБайта защитено пространство за съхранени на клиентската информация.Както и поддържане на до 1000 едновременни интерфейсни канала за въвеждане на данни за един клиент;
  • Предоставяне на софтуерни услуги, свързани с управление на предприятията (Microsoft Dynamics NAV ERP); връзки с клиентите (MS Dynamics CRM) ; управление на документооборота на абонаментен принцип.

Интегрираната платформа за предоставяне на ИТ услуги за отдалечени клиенти и услуги за информационно обслужване по заявка „e-office” е въведена в експлоатация в Лирекс БС. Тя е по проект по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007-20313“