ЛИРЕКС ХАЙ ТЕК ПРИДОБИ КОМПЕТЕНЦИЯТА INFRASTRUCTURE VIRTUALIZATION

B_064df0e2bd0670a405136b61ff2361d8-e1504191417953

Infrastructure Virtualization

Като Enterprise партньор на VMware, Лирекс Хай Тех придоби компетенцията Infrastructure Virtualization. Тази компетенция е свидетелство за високото ниво на познания и експертиза, които Лирекс Хай Тех притежава. Ние сме експерти в областта на решения за виртуализация и консолидация на сървърни среди, използвайки технологии на VMware.

До момента компаниите Лирекс са завършили проекти за виртуализация при клиенти като Министерство на вътрешните работи, Министерство на икономиката и енергетиката, Националната ветеринарномедицинска служба, Солвей Соди и други. За вътрешната инфраструктура на компаниите Лирекс също са използвани технологии за виртуализация на VMware.

Компаниите Лирекс продължават да бъдат пионер на българския пазар като реализираните до момента проекти включват виртуализация на Microsoft Exchange, MS Active Directory, DNS, WSUS, MS SQL Server, Oracle Real Application Cluster, Oracle Application Server Enterprise edition и Symantec Antivirus– технологии, които до момента не бяха инсталирани за реална експлоатация във виртуална среда в България.