Лирекс Хай Тех АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Header_EU_LOGO_LIREX

 

Лирекс Хай Тех АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG16RFOP002-2.077-1442-C01 – Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Периодът на изпълнение на договора е 3.2.2021 – 3.5.2021 г.

Основна цел на проекта е  Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Чрез изпълнението на проекта Лирекс Хай Тех АД ще постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Благодарение на полученото по настоящия проект по ОП “Иновации и конкурентоспособност” финансиране, дружеството ще затвърди своята стабилност в сегашната кризисна ситуация и предвид изградените през годините капацитет и клиентска мрежа, ще продължи да демонстрира постоянно положително развитие,  запазване и създаване на нови работни места, увеличаване на броя на клиентите и разширяване на продуктовото си портфолио.

———————————- www.eufunds.bg ————————————————

 Проект BG16RFOP002-2.077-1442-C01 финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.