ЛИРЕКС.КОМ С УСПЕШЕН ПРОЕКТ ЗА Е-ПАРЛАМЕНТ В РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

B_c2e44a6e0cf1931da6ae35b9efe179f7-e1504185369882

През 2014 г. Лирекс.ком* започна изпълнението на проект за поддръжка и доработване на системата е-Парламент в Република Сърбия.

Самата система (приложение) е-Парламент е специално разработена и внедрена от Лирекс.ком* в периода 2011-2013г. за нуждите на сръбския парламент.

Разработената информационна система обхваща модули за:

•     управление на целия документоборот на парламента
•     провеждане на електронни заседания на работните тела
•     електронно следене на пленарните сесии
•     база данни за законодателни документи и парламентарни структури, депутати, включително хронология на участието им в предишни парламенти.

Използването на е-Парламент за управление на целия документооборот на Народната скупштина днес позволява бързото извличане на достоверни статистически справки за документи по голям брой критерии (период, вид документ, вносител, статус, дата на регистрация, дата на приемане и т.н.).

Към момента всички заседания на комисии се подготвят и провеждат в е-Парламент, като потребителите на системата могат да се запознаят с дневния ред на всяка комисия и да проследяват протичането на заседанието и гласуванията на депутатите в реално време. Решенията, взети на заседанията на комисиите се отразяват автоматично в частта “Пленарни заседания”. Чрез интеграцията със съществуващата конферентна система на сръбския парламент, в е-Парламент се проследяват и съхраняват детайлни информации за изказващите се и гласуванията за всяка точка от дневния ред от пленарните заседания.

Започналият през 2014г. нов проект предоставя ежедневна поддръжка на потребители за работа в системата. С цел разширяване на употребата сред все по-широк кръг потребители се провеждат допълнителни обучения, чрез които се представя пълният обхват от възможности на приложението, както и план за въвеждане на подобрения и доработване на системата.

•     Проектът е реализиран съвместно с Индекс България