ЛИРЕКС.КОМ СЪС СЕРТИФИКАЦИЯ ПО СТАНДАРТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИТ УСЛУГИ ISO 20000-1:2005

B_987331135997fbec89824ff11b3ee889-e1504190817966

Дружествата от групата Лирекс.ком (Лирекс БГ, Лирекс БС, Лирекс Хай Тех) придобиха сертификация по стандарта за управление на ИТ услуги ISO 20000-1:2005.

С това дружествата Лирекс.ком станаха първите компании в България, които освен ISO 9001, притежават сертификат за ISO 27001 и ISO 20000-1.

Придобивайки тези сертификати и покривайки необходимите изисквания за поддържането им, дружествата Лирекс.ком повишават качеството на предоставените ИТ услуги. Също и гарантират спазването на добрите практики, като осигуряват високо ниво на информационна сигурност; поддържат договорените нива на обслужване, коректно управляват процесите по изпълнение на услугите, извършват пълно отчитане на осъществените дейности и се стремят към постоянно усъвършенстване. Спазвайки изискванията на ISO 20000-1:2005, необходими за поддържането на сертификата, дружествата Лирекс.ком също така повишават ефективността при изпълнение на предоставяните ИТ услуги.
Сертифицирането по ISO 20000-1 е логическа стъпка след изграждането и сертифицирането на Система за Управление на Информационната Сигурност (СУИС), съгласно изискванията на стандарта ISO 27001, покрит от дружествата Лирекс.ком през 2009 г.

Системата за Управление на Информационната Сигурност бе интегрирана в наличната Система за Управление на Качеството на дружествата Лирекс.ком. Така в максимална степен се гарантират сигурността на информацията и непрекъсваемостта на бизнес процесите при наличие на извънредни ситуации.

Обхватът на дейностите, сертифицирани по ISO 27001, включва:

* Системна интеграция на ИТ проекти;
* Мрежова интеграция;
* Проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на приложни програмни продукти;
* Одит на информационни системи;
* Аутсорсинг на ИТ бизнес процеси;
* Търговия с ИТ и мрежови продукти;
* Технически сервиз на ИТ продукти и мрежови комуникационни системи;
* Предоставяне на Интернет услуги и продукти (Интернет доставчик);
* Провеждане на специализирани обучения;
* Разпространение, инсталация и поддръжка на програмни продукти.